Hits: 9628

je hlavným mestom Českej republiky. Viackrát som ju už navštívil, ale určite to zámerne tam ešte veľa krát pôjdem fotografovať. je naozaj krásna.

Je považovaná za jedno z najkrajších miest sveta už od stredoveku. Má veľa prívlastkov, napr. Zlatá , Stovežatá (v meste je asi 500 veží), , . V minulosti uchvátila napr. Mozarta, Beethovena, Dostojevského, Apollinaireho, Čajkovského. Pražskí rodáci ako , , , Franz Kafka, opísali Prahu vo svojich dielach (earthinpictures.com). Na ploche 496 km2 žije v Prahe približne 1.3 milióna obyvateľov. Nemecký názov je , anglický , taliansky , madarský Prága. Leží na dolnom toku , pri ústí Berounky. má pri Karlovom moste šírku 320 metrov. V Prahe vytvára veľký meander, tzv. . leží v záveternej polohe, preto sú v meste časté a . Má 57 mestských častí, 22 správnych obvodov (wikipedia.sk). Niektoré názvy z mestských častí: , Újezd, , , , , , , , , Zličín, , , Přední Kopanina, , , , Dolní Chabry, , , , Satalice, , , , Běchovice, , , , , , , , , (wikipedia.cs). Väčšina obyvateľov žije v okrajových štvrtiach, najmä na nových sídliskách, v historickom centre žije asi 70000 ľudí. je aj dopravnou križovatkou, smerom do Plzne, Brna, Ostravy a  (wikipedia.sk).

Čítaj podobný článok  Bratislavské mosty

Historické centrum mesta je pamiatkovou rezerváciou UNESCO. Zriadená bola v roku , je najrozsiahlejšou mestkou pamiatkovou európskou rezeráciou, patrí do nej Staré Město, , Malá Strana, , a (wikipedia.sk). Pomenovanie sa odvodzuje od slová . Myslí sa tým riečny či hať, ktorá sa nachádzala niekde na mieste dnešného Karlovho mosta. Cez tento brod prechádzali cez rieku. Na území Prahy sídlili v prehistorickej dobre rôzne , posledné nálezy sú datované pred 7 tisíc rokmi. Doložené je napr. germánske sídlisko. V 6. storočí začali osídlovať pražskú kotlinu  (wikipedia.cs). Doložené je v oblasti dnešného Veleslavína. Už v roku 885 na hrade vznikol prvý kostol. Z 10. storočia je doložená obchodnícka osada v oblasti dnešnej Malej Strany, v roku 926 je vybudovaná na hrade. V druhej polovici 10. storočia je založený aj  (wikipedia.cs). Od roku 995, po vyvraždení Slavníkovcov, sa stala jediným sídlom českého kniežactva. Všetku moc získali  (wikipedia.cz).

Čítaj podobný článok  Hory

V roku 1172 bolo dokončený . Roku 1230 Staré Město po spojení s niekoľkými menšími obcami obohnali . Vtedy vznikajú aj . V roku 1338 bola založená . Po roku 1342 sa začína budovať . V roku 1344 bola zahájená výstavba Katedrály svätého Víta. začala písať svoji históriu v roku 1348. V roku 1648 ku koncu 30-ročnej obliehali Prahu . Mesto bol z veľkej časti vydrancované. V roku 1741 Prahu obsadili francúzsko-bavorské vojská. V roku 1744 . V 80-tych rokoch 19. storočia sa rozšírila po dlhých rokoch. Pripojený bol , . V roku 1890 zasiahla 100-ročná . V roku 1893 bolo asanované historické , najmä židovské štvrte, . Začiatkom 20. storočia bol v znamení veľkého technického pokroku. V rokoch 1905 – 1912 bola postavený secesný . V roku 1922 bolo pripojených ku Prahe 37 menších obcí, medzi nimi Vinohrady a . V roku 1929 bola dobudovaná Katedrála svätého Víta (wikipedia.cz).

V minulosti bola sídelným mestom českých kniežat a kráľov, rímsko-nemeckých cisárov. Praha v stredoveku bola „rozdelená“ na Staršiu, latinsky Maior a Menšie Mesto pražské – Malú stranu. V 1348 vzniklo pražské. V prvému pokusu o zjednoteniu Starého a Nového Mesta prišlo v roku 1518, avšak v roku 1528 bola Praha opäť rozdelená. K zjednoteniu pod jeden správny celok prišlo až v roku 1784, Prahu tvorilo Nové a Staré Město pražské, a . Postupne bol pripojený , a (wikipedia.cs). V roku 1378 žilo v Prahe 40000 obyvateľov, v roku 1850 155000, v roku 1960 1 milión 5 tisíc. Praha je šiestym najnavštevovanejším mestom v Európe. Je tu mimoriadne veľa divadiel (wikipedia.cs).

Čítaj podobný článok  Kamienka

Odkazy:

Use Facebook to Comment on this Post

novypopular.eu