Hits: 64358

Fotografovaním vyjadrujem moje , moje vecí a udalostí. Počas samotného fotografovania, ktoré je pre mňa zážitkom, sa nachádzam akoby v inom stave. Každému, kto sa pokúša nejako vyjadriť, želám zažiť ten pocit, keď sa mu začne javiť inak. Keď začnú byť pestrejšie, , a zreteľnejšie. Keď objaví, že všedné, ktoré si predtým nevšímal, sú zaujímavé a vôbec nie biedne. Každá chvíľa je osobitá, niekedy vďaka svetlu, okolnostiam, veciam, vďaka použitej technike, alebo jednoducho vďaka vám. A to je dobre :-).

Use to Comment on this Post