Články

Ja a fotografovanie

Hits: 64048

Fotografovaním vyjadrujem moje pocity, moje vnímanie vecí a udalostí. Počas samotného fotografovania, ktoré je pre mňa zážitkom, sa nachádzam akoby v inom stave. Každému, kto sa pokúša nejako vyjadriť, želám zažiť ten pocit, keď sa mu svet začne javiť inak. Keď farby začnú byť pestrejšie, krajšie, línie a štruktúry zreteľnejšie. Keď objaví, že veci všedné, ktoré si predtým nevšímal, sú zaujímavé a vôbec nie biedne. Každá chvíľa je osobitá, niekedy vďaka svetlu, okolnostiam, veciam, vďaka použitej technike, alebo jednoducho vďaka vám. A to je dobre :-).

Use Facebook to Comment on this Post