Hits: 10494

V Hradci Královom sa nachádza o objeme ak ma pamäť neklame 130 000 litrov. V nej sa nachádzajú rôzne , najmä americké . V rámci som zhliadol aj vypreparované rôzne druhy rýb. Ďakujem Raviolke a Patroxovi za poskytnuté .

Use to Comment on this Post