Hits: 1998

je náš západný sused. Spája nás s ním spoločná . Veď len v roku 1993 sa federácia rozpadla. Hlavným mestom je Praha. Tzv. otcom vlasti je .

Oficiálnym názvom štátu je , jednoslovne . Časť verejnosti slovo odmieta. Jeho prvé použitie je z roku 1777 ako synonymum k  (Wikipedia.cs).  tvoria , a Sliezsko. Geologicky Český masív a Západné Jeho rozloha je 78866 km2, na ktorých žije viac ako 10 miliónov obyvateľov. Veľké české rieky: , Vltava, Morava, , Odra, . Klimaticky sa vyznačuje miešaním oceánskych a kontinentálnych vplyvov. Patrónom českej je Svätý Václav. Prvé osídlenie siaha do staršej doby kamennej, zhruba 28000 rokov pred n. l. (Wikipedia.sk). Doklady o výskyte Homo habilis sa našli okrese Beroun, , Čakovice. Homo erectus na lokalite Písečný vrch u Bečova, pri Přezleticiach, pri Stránskej skale.  sapiens – Pavlovienské náleziská – Předmostí u Přerova, , , Od 5. storočia pred n. l. tu žili Kelti – . Na južnú Moravu Volkovia – Tektoságovia (Wikipedia.cs).

V 1. storočí sem prichádzali germánske kmene Kvádi a Markomani. Podľa niektorých historikov, napr. Balázsa Komoróczyho, exitstovala snaha Rimanov vytvoriť na časti územia provinciu Markomania za obdobia vlády Marca Aurelia s centrom na južnej Morave, zrejme v Mušove (Wikipedia.cs). Začiatkom 5, storočia ubudlo obyvateľstva, pravdepodobne časť odišla v roku 409 s Vandalmi a Alanmi. V prvej polovici 5. storočia vďaka odchodu Markomanov do Norica. Pravdepodobne na Morave existoval vplyv hunského vpádu pod Attilovým vedením. Na konci 5. storočia sa proti prúdu dostali do Čiech a V druhej polovici 6. storočia sem prišli slovanské kmene (Wikipedia.cs). V 7. storočí sa časť územia stala súčasťou Samovej ríše. V 9. storočí zase Veľkej Moravy. K zjednoteniu došlo v 10. storočí zásluhou Přemyslovcov (Wikipedia.sk). České kráľovstvo, ktoré vzniklo v roku 1198, dosiahlo svoj mocenský vrchol za vlády posledných Přemyslovcov a Karla IV. Za Přemysla Otakara II. siahalo až za Alpy k Jadranskému moru. Václav II. získal územia cez Poľsko až k Baltskému moru, Václav II. uhorské územia.  pripojil , Lužice a Sliezsko (Wikipedia.cs).

bolo významnou súčasťou Svätej ríše rímskej, panovník mal postavenie kurfiřta – voliteľa cisára. V 15. storočí výrazne oslabili husiti (Wikipedia.cs). Až do roku 1804 patrilo k rímskonemeckej ríši. V rokoch 1526 – 1918 bolo zároveň súčasťou Rakúskeho cisárstva (Wikipedia.sk). V roku 1526 nastúpila na český trón habsburská monarchia. Víťazstvo na Bielej hore v roku 1620 prispelo ku konečnej likvidácii aj posledných zbytkov samostatnosti. Korunnými územiami, po roku 1749 navzájom celkom nespojitými sa stali až do konca 1. svetovej v roku 1918: , Moravské markrabství a  (Wikipedia.cs). V rokoch 1867 – 1918 bolo súčasťou -Uhorska. Pohraničie Čiech aj Moravy – Sudety boli od 13. storočia do roku 1945 obývané Nemcami (Wikipedia.sk). Od 17. storočia až do začiatku 19. storočia prebiehali ponemčovanie českého územia (Wikipedia.cs). V rokoch 1771 – 1772 zomrelo počas hladomoru najmenej 250000 ľudí (Veselý), čo viedlo k rozsiahlym nepokojom (Vašků).

V roku 1921 žilo na území Čiech až 2 173 239 nemcov z 6 668 518 všetkých obyvateľov, čo tvorí 32.6 %. Na Morave bol pomer 20.7 %, v Sliezsku 41.9 %. V celej dnešnej Českej republike žilo takmer 3 milióny nemcov – takmer 30 % (Bujnák). V septembri 1938 Sudety pripadli Nemecku, malá časť – najmä Tešínsko pripadlo Mnichovským diktátom Poľsku. 15. marca 1939 vznikol Protektorát a . Po vojne v roku 1945 došlo k vysídleniu Nemcov. Vo februári 1948 sa moci ujala  (Wikipedia.cs). Až do roku 1989. V rokoch 1990 až 1992 bolo súčasťou ČSFR-slovenskej federatívnej republiky. 1.1.1993 zanikla federácia -slovenská republika –  sa osamostatnila. Spoločný štát Čechov a Slovákov existoval od 28.10.1918.

12.3.1999 bolo Česko prijaté do NATO, 1.5.2004 do EÚ. Najväčšie v Českej republike: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, , Olomouc. Žije tu niekoľko etnografických skupín: Chodovia, , , , , (Wikipedia.cs), (Štanclová), Moravskí Slováci, , Valaši, Laši (Wikipedia.cs), (Hubinger a kol.) a dve geograficky rozptýlené: Rómovia a Izraelci. Turisti v Česku vyhľadávajú najmä Prahu, kúpeľné ako Karlove Vary, Mariánske Lázně, Františkovy Lázně, historické sídla ako Kutná Hora, Český Krumlov, Karlštejn, , Vyšehrad, , Lednicko-valtický areál, rekreačné oblasti České Švajčiarsko, , Krkonoše, Šumava. Osobnosti: pedagóg , vynálezca hromozvodu , anatóm a fyziológ Jan Evangelista Purkyně, genetik Gregor Mendel, chemik  (Wikipedia.cs). 

Prvý známy pivovar bol v Česku už v roku 1118. Česko sa vyznačuje najvyššou spotrebou piva na hlavu na svete. Bylinné likéry Fernet Stock a sú českými špecialitami (Wikipedia.cs).

Prvými česky píšucimi autormi boli , jeden zo zakladateľov európskej reformácie a – najvýznamnejší humanista českej literatúry. Ďalšími literátmi boli  a , František Ladislav Čelakovský, , Karel Jaromír Erben,  Němcová, Josef Kajetán Tyl, Jan Neruda, , , Alois Jirásek, , Rainer Maria Rilke, , Egon Erwín Kisch, , Karel Čapek. Jaroslav Seifert je jediný Čech, ktorý bol v roku 1984 ocenený Nobelovou cenou za literaturu. K ďalším významným spisovateľom patrili: Jiří Wolker, , , Milan Kundera, Bohumil Hrabal, , Josef Škvorecký, , Václav Havel, , , Egon Bondy, Ivan Martin Jirous, Ladislav Fuks. Po roku 1989 a Jáchym Topol (wikipedia.cs). České divadelníctvo má korene v stredoveku. V 19. storočí významnú úlohu zohrali Václav Kliment Klicpera a Josef Kajetán Tyl. V roku 1883 bolo otvorené Národní V 20. storočí došlo k rozvoju avantgardy – Osvobozené , osobnosti ako Jiří Voskovec, Jan Werich, , Jiří Mahen. Presadili sa hry Karla Čapka R.U.R. a . V druhej polovici 20. storočia došlo k rozvoju divadiel malých foriem –  Semafor – Jiří Suchý a Jiří Šlitr,  Na zábradlí – Jan Grossman, Ivan Vyskočil, Činoherní klub – Ladislav Smoček, Husa na provázku, , Sklep,  Járy Cimrmana – Zdeněk Svěrák, . V 60-tych rokoch sa najúspešnejším dramatikom stal  (wikipedia.cs).

Čítaj podobný článok  Barokový Schlosshof

Vo filme sa presadili Miloš Forman, Věra Chytilová, , , Elmar Klos, František Vláčil, Vojtěch Jasný, Ivan Passer, Jan Němec, Karel Kachyňa, , neskôr Bořivoj Zeman, Oldřich Lipský, , , Miloš Macourek, Zdeněk Svěrák, , Břetislav Pojar (wikipedia.cs). Medzi známych hudobných skladateľov patrí , Josef Mysliveček, František Xaver Brixi, Jan Jakub Ryba, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Josef Suk, Vítězslav Novák, Zdeněk Fibich, Jaroslav Ježek, Oskar Nedbal. Známy dirigentom bol  Kubelík. Krátko po roku 194 vznikol hudobný festival vážnej hudby Pražské jaro (wikipedia.cs). Vo výtvarnom umení sa presadili napr. , sochár , Josef Lada, . Alfons Mucha je dnes najznámejším českým maliarom na svete, najmä jeho 20 velkoformátových obrazov vyjadrujúca dejiny českého národa a Slovanov – Slovanská epopej, Najznámejší fotografi, Josef Sudek, Jan Saudek, Josef Koudelka (wikipedia.cs).

Čítaj podobný článok  Manínska tiesňava

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post

Čítaj podobný článok  Piešťany - pokojné kúpeľné mesto na Považí