Hits: 1519

je náš západný sused. Spája nás s ním spoločná história. Veď len v roku 1993 sa federácia Československo rozpadla. Hlavným mestom je Praha. Tzv. otcom vlasti je Karel IV..

Oficiálnym názvom štátu je Česká republika, jednoslovne . Časť verejnosti slovo odmieta. Jeho prvé použitie je z roku 1777 ako synonymum k  (Wikipedia.cs).  tvoria , Morava a Sliezsko. Geologicky a Západné Karpaty. Jeho rozloha je 78866 km2, na ktorých žije viac ako 10 miliónov obyvateľov. Veľké české : , Vltava, Morava, , Odra, Opava. Klimaticky sa vyznačuje miešaním oceánskych a kontinentálnych vplyvov. Patrónom českej krajiny je Svätý Václav. Prvé osídlenie siaha do staršej doby kamennej, zhruba 28000 rokov pred n. l. (Wikipedia.sk). Doklady o výskyte Homo habilis sa našli okrese , Suchdol, Čakovice.  na lokalite Písečný vrch u Bečova, pri Přezleticiach, pri Stránskej skale.  sapiens  – Předmostí u Přerova, Dolní Věstonice, , Od 5. storočia pred n. l. tu žili – Bójovia. Na južnú Moravu Volkovia – Tektoságovia (Wikipedia.cs).

V 1. storočí sem prichádzali germánske a . Podľa niektorých historikov, napr. Balázsa Komoróczyho, exitstovala snaha Rimanov vytvoriť na časti územia provinciu Markomania za obdobia Marca Aurelia s centrom na južnej Morave, zrejme v Mušove (Wikipedia.cs). Začiatkom 5, storočia ubudlo obyvateľstva, pravdepodobne časť odišla v roku 409 s Vandalmi a Alanmi. V prvej polovici 5. storočia vďaka odchodu Markomanov do Norica. Pravdepodobne na Morave existoval vplyv hunského vpádu pod Attilovým vedením. Na konci 5. storočia sa proti prúdu dostali do Čiech a Durynkovia. V druhej polovici 6. storočia sem prišli slovanské  (Wikipedia.cs). V 7. storočí sa časť územia stala súčasťou Samovej ríše. V 9. storočí zase Veľkej Moravy. K zjednoteniu došlo v 10. storočí zásluhou Přemyslovcov (Wikipedia.sk). České kráľovstvo, ktoré vzniklo v roku 1198, dosiahlo svoj mocenský vrchol za posledných Přemyslovcov a Karla IV. Za Přemysla Otakara II. siahalo až za k Jadranskému moru. Václav II. získal územia cez až k Baltskému moru, Václav II. uhorské územia. Karol IV. pripojil Braniborsko, a Sliezsko (Wikipedia.cs).

bolo významnou súčasťou Svätej ríše rímskej, panovník mal postavenie kurfiřta – voliteľa cisára. V 15. storočí výrazne oslabili husiti (Wikipedia.cs). Až do roku 1804 patrilo k rímskonemeckej ríši. V rokoch 1526 – 1918 bolo zároveň súčasťou Rakúskeho cisárstva (Wikipedia.sk). V roku 1526 nastúpila na český trón habsburská monarchia. Víťazstvo na Bielej hore v roku 1620 prispelo ku konečnej likvidácii aj posledných zbytkov samostatnosti. Korunnými územiami, po roku 1749 navzájom celkom nespojitými sa stali až do konca 1. svetovej vojny v roku 1918: , Moravské markrabství a Vévodství Horní a Dolní Slezsko (Wikipedia.cs). V rokoch 1867 – 1918 bolo súčasťou Rakúsko-Uhorska. Pohraničie Čiech aj Moravy – Sudety boli od 13. storočia do roku 1945 obývané Nemcami (Wikipedia.sk). Od 17. storočia až do začiatku 19. storočia prebiehali ponemčovanie českého územia (Wikipedia.cs). V rokoch 1771 – 1772 zomrelo počas hladomoru najmenej 250000 ľudí (Veselý), čo viedlo k rozsiahlym nepokojom (Vašků).

V roku 1921 žilo na území Čiech až 2 173 239 nemcov z 6 668 518 všetkých obyvateľov, čo tvorí 32.6 %. Na Morave bol pomer 20.7 %, v Sliezsku 41.9 %. V celej dnešnej Českej republike žilo takmer 3 milióny nemcov – takmer 30 % (Bujnák). V septembri 1938 Sudety pripadli Nemecku, malá časť – najmä pripadlo Mnichovským diktátom Poľsku. 15. marca 1939 vznikol Protektorát a Morava. Po vojne v roku 1945 došlo k vysídleniu Nemcov. Vo februári 1948 sa moci ujala  (Wikipedia.cs). Až do roku 1989. V rokoch 1990 až 1992 bolo súčasťou ČSFR-slovenskej federatívnej republiky. 1.1.1993 zanikla federácia -slovenská republika – Česká republika sa osamostatnila. Spoločný štát Čechov a Slovákov existoval od 28.10.1918.

12.3.1999 bolo Česko prijaté do NATO, 1.5.2004 do EÚ. Najväčšie mestá v Českej republike: Praha, Brno, Ostrava, , Liberec, Olomouc. Žije tu niekoľko etnografických skupín: Chodovia, , Blaťáci, , , (Wikipedia.cs), (Štanclová), Moravskí , , Valaši, (Wikipedia.cs), Gorali (Hubinger a kol.) a dve geograficky rozptýlené: Rómovia a Izraelci. Turisti v Česku vyhľadávajú najmä Prahu, ako Karlove Vary, , , historické sídla ako Kutná Hora, , Karlštejn, , Vyšehrad, Blaník, Velehrad, Lednicko-valtický areál, rekreačné oblasti České Švajčiarsko, , , Šumava. Osobnosti: pedagóg , vynálezca hromozvodu , anatóm a fyziológ Jan Evangelista Purkyně, genetik , chemik  (Wikipedia.cs). 

Prvý známy pivovar bol v Česku už v roku 1118. Česko sa vyznačuje najvyššou spotrebou piva na hlavu na svete. Bylinné likéry Fernet Stock a sú českými špecialitami (Wikipedia.cs).

Prvými česky píšucimi autormi boli , jeden zo zakladateľov európskej reformácie a – najvýznamnejší humanista českej literatúry. Ďalšími literátmi boli  a , František Ladislav Čelakovský, František Palacký, Karel Havlíček Borovský, Karel Hynek Mácha, Němcová, , Vítězslav Hálek, Svatopluk Čech, , , , Egon Erwín Kisch, Jaroslav Hašek, Karel Čapek. Jaroslav Seifert je jediný Čech, ktorý bol v roku 1984 ocenený Nobelovou cenou za literaturu. K ďalším významným spisovateľom patrili: , , Ivan Olbracht, Milan Kundera, , Pavel Kohout, Josef Škvorecký, , Ivan Klíma, , Egon Bondy, Ivan Jirous, Ladislav Fuks. Po roku 1989 Patrik Ouředník a (wikipedia.cs). České divadelníctvo má korene v stredoveku. V 19. storočí významnú úlohu zohrali Václav Kliment Klicpera a . V roku 1883 bolo otvorené V 20. storočí došlo k rozvoju avantgardy – , ako , Jan Werich, Emil František Burian, . Presadili sa hry Karla Čapka R.U.R. a Vec Makropulos. V druhej polovici 20. storočia došlo k rozvoju divadiel malých foriem – divadlo Semafor –  a , divadlo Na zábradlí – Jan Grossman, Činoherní klub – , Husa na provázku, Ypsilonka, , divadlo Járy Cimrmana – Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak. V 60-tych rokoch sa najúspešnejším dramatikom stal Pavel Kohout (wikipedia.cs).

Vo filme sa presadili Miloš Forman, Věra Chytilová, Jiří Menzel, , , , Vojtěch Jasný, , Jan Němec, , Otakar Vávra, neskôr , , , , Ladislav Smoljak, , Zdeněk Svěrák, Jan Švankmajer, Břetislav Pojar (wikipedia.cs). Medzi známych hudobných skladateľov patrí , Josef Mysliveček, František Xaver Brixi, , Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, , Bohuslav Martinů, , , Zdeněk Fibich, Jaroslav Ježek, Oskar Nedbal. Známy dirigentom bol  Kubelík. Krátko po roku 194 vznikol hudobný festival vážnej hudby  (wikipedia.cs). Vo výtvarnom umení sa presadili napr. Vojtěch Hynais, sochár Josef Václav Myslbek, Josef Lada, Jan Švankmajer. Alfons Mucha je dnes najznámejším českým maliarom na svete, najmä jeho 20 velkoformátových obrazov vyjadrujúca dejiny českého národa a Slovanov – , Najznámejší : František Drtikol, Josef Sudek,  (wikipedia.cs).

Odkazy:

Use Facebook to Comment on this Post

novypopular.eu