Hits: 4029

(nemecky ) Kleží na sútoku a Orlice. Žije tu asi 100 000 obyvateľov. V roku 995 sa stal sídlom kniežaťa za Přemyslovcov (wikipedia.cz). V 2. polovici 13. storočia kolonizovali  (Wirth, Tichý). V 13. storočí sa stal slobodným kráľovským mestom. V roku 1567 tu bolo 780 . V roku 1864 vznikla svetoznáma továreň na piana . V 80-tych rokoch 19. storočia bolo postavené Klicperove  (wikipedia.cz).

Use to Comment on this Post