Hits: 2792

má rozlohu 36.5 km2. Jeho miestnou ťou je Vaňovka (hrustin.ocu.sk). Žije tu viac ako 3 200 obyvateľov. Vyznačuje sa špecifickou architektúrou, ktorá sa rozšírila aj do iných miest Oravy  je charakteristický dvakrát lomenými štítmi. sa odlišuje nárečím, kde sa na konci slov pripája prípona (Oskár Mažgút). leží v nadmorskej výške 697 metrov nad morom (orava.sk). Najstaršou častou je . Jednotlivé chotárne časti sú pomenované podľa prvých osadníkov, sú to rale: Hrickova, Hutirova, Chovancova, Kachľová, Kľúdova, Kustrova, Macákova, Paškova, Romanova, Svýbova, Valigurova a Žilová. Ďalšie časti majú tieto názvy: Oráčiny: , , Čršle, v Príslope, , , , , , Rozchodníky, , , , . Lesná plocha: Borsučie, , , , , , , , -hoľa, , Nižný , , , , , , a : Dielnice, Hlbokuo, , , , V Láne, , , Pod Petrova, , (hrustin.ocu.sk).

patrí do oblasti Hornej Oravy, na ktorú sa začali usádzať dobytka po roku 1550. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1588. Obyvatelia pestovali , a chovali dobytok. Zhotovovali sa s plátna, , vyrábali obuv (hrustin.ocu.sk).  Historické názvy : Hrussczyn, , Hrusstyn (hrustin.ocu.sk). Na začiatku 20. storočia v Hruštíne v 297 domoch žilo 1 467 obyvateľov (hrustin.ocu.sk). V Hruštíne sa pestovalo veľa ľanu na tkanie plátna.  tu postavil v roku 1951 (hrustin.ocu.sk). Na brehu potoka Hruštínky boli postavená , mlyn, dubiareň a . V Hruštíne bola veľmi rozšírená výroba šindľa, ktorý bol vyrábaný ručne z jedľového alebo smrekového dreva (hrustin.ocu.sk). V Hruštíne pôsobí viacero ľudových rezbárov. Jedným z nich je  Hruboš, ktorý tvorí drevené súpravy črpákov, pohá­re, súdky, vázičky a miniatúrne . Výrobcom fujár je Ján Slivčák. Jeho sú zdobené vruborezom.  vyrezáva (hrustin.ocu.sk).

Use to Comment on this Post