Hits: 1824

Obec sa nachádza neďaleko od Starej Ľubovne. Leží v nadmorskej výške 539 metrov nad morom. Na 17.98 km2 tu žije 1430 obyvateľov. Prvá písomná zmienka je z roku 1286 pod názvom . Iné historické názvy: , , , , Gnezda, , , , , , ,  , , , , , , . Názov je odvodení od hniezda, v poľštine (ocu.sk). Pôvodné obyvateľstvo splynulo s nemeckými prisťahovalcami. V roku 1412 sa obec stala slobodným kráľovským mestom. Obyvatelia sa venovali pivovarníctvu, írstvu, obuvníctvu, kováčstvu, zámočníctvu, stolárstvu, tesárstvu, kožušníctvu, kolárstvu (ocu.sk). 

Use to Comment on this Post