Hits: 49635

Čes­ko Slo­ven­ská Superstar

ROK 2011

Zau­jal Lukáš Ada­mec, Michal Šeps a Gab­rie­la Gun­čí­ko­vá, čias­toč­ne Mar­tin Kurc a Celes­te Buc­kin­gham a Noah Elenwood


ROK 2009

Zau­jal Mar­tin Cho­dúr, Domi­ni­ka Sta­rá, Miro Šmaj­da, Jan Ben­dig, Denis Lacho, Moni­ka Bagárová


Rok 2007

Zau­jal Tomáš Krak, Vier­ka Ber­ky­o­vá, Iva­na Ková­čo­vá, Domi­ni­ka Mir­go­vá, Mar­cel Ber­ky, tro­chu Natá­lia Hatalová


Rok 2006 – Slovensko

Zau­jal Peter Cmo­rík, Mária Bun­do­vá, Jakub Pet­ra­ník, Ivan Štrof­fek, Ale­xan­dra Okálová


Rok 2006 – Česko

Zau­ja­la Leona Čer­ná, Bar­bo­ra Zema­no­vá, Soňa Pavel­ko­vá, David Spilka


Rok 2005 Slovensko 

Zau­ja­la Kat­ka Koš­čo­vá, Mar­ti­na Šind­le­ro­vá, Zden­ka Pred­ná, čias­toč­ne Róbert Mikla


Rok 2005 Česko

Zau­jal Petr Ben­de, Vlas­ta Hor­váth, Kris­tý­na Peter­ko­vá, Gába Al Dhába

Use Facebook to Comment on this Post