Mená, Rodina

Púchovský – meno späté s našou rodinou

Hits: 4777

Meno Púchovský sa v Piešťanoch v minulosti vyskytovalo. Dnes je ich už pomenej. Je možné, že pochádzali z okolia. Nejakí boli v Hornej Strede, čo je 5 km od Piešťan. Zrejme bolo viac vetiev, pretože „naši“ sú Vanovici. Napr. v obci Jelenec pri Nitre bolo veľmi veľa Púchovských.

Ján Púchovský, ktorý je najstarší známy Púchovský je Vanech. Jeho syn – tiež Jano mal vynikajúci sluch a zmysel pre hudbu. Sám hral a spieval a vštepil lásku k hudbe aj svojim synom Janovi, Jozefovi, Viliamovi. Tvorili základ skupiny Púchovskí, ktorí chodili hrávať po celom okolí. Hrali aktívne až do roku 1961. Boli obľúbený a veľmi známy. Dedko Ján Púchovský, ktorý zomrel v roku 1931 robil u baróna Leonhárdyho v Šarfii. Mimochodom tento barón si vzal Winterovu dcéru. V roku 1909 sa presťahovali naspäť do Piešťan.

U jeho syna Jána sa začali prejavovať muzikantské sklony. Mal vynikajúci sluch, napriek tomu, že nepoznal noty, spieval a hral so svojimi deťmi v rodinnej kapele „Púchovskí“. Jeho syn Ján hral na harmoniku, krídlovku, husle, lesný roh a saxofón. Počas vojny sa cez trenčianskeho kapelníka Hirnera ako krídlovák dostal do Levoče kde začal hrávať na lesný roh. Syn Viliam hrával na husle, na harmoniku. Dcéra Emília hrala tiež. Napokon jej manžel Rudolf Janiska hrával s Púchovskými na bicie a bol rovnako z muzikantskej rodiny a na ich harmonike hrával po vojne syn Ján. Syn Jozef hral na saxafón a na husle. Aktívne hrávali asi do roku 1961, kedy Viliam odišiel hrať s Michalom Šugrom (bratrancom) – bicie, Michalom Balážikom – spev a Tiborom Ondrejkovičom pod Červenú vežu.

Use Facebook to Comment on this Post

Mená, Rodina

Šajgalík – meno späté s našou rodinou

Hits: 5560

Myšlienka prvá – autor – slečna Šajgalíková

Turek – PAŠA mal svoj pašalik (revír) a od pašalika nie je ďaleko ku Šajgalíkovi.

Myšlienka druhá – autor Jozef Šajgalík

Za pomoci poľského Jána Sobieského zvíťazil v roku 1683 Karol Lotrinský nad Turkami. Obsadil aj Bratislavu a na bratislavskom hrade rokovali o ďalšom postupe proti Turkom. Pri návrate z bojov, pozdĺž Slovenska, pustošili krajinu litovské a tatárske oddiely Jána Sobieského pod vedením L. Sapihu. V 16. storočí vznikli osady, tzv. handle Gašparovo a Filipovo. Z Gašparova sa nevrátil domov jeden z tatárskych, možno tureckých bojovníkov. Od neho sa odvíja rod Šajgalíkovcov z Gašparova. Dnešní potomkovia sú možno 13. – 14. generáciou.

Meno Šajgalík môže byť odvodené od mena stepnej ovce, alebo kozy menom sajga. V Uhorsku sa čítalo šajga. Sajgy sa vo veľkom množstve vyskytovali voľne v stepi. Predpoklad je, že dvor, chov, farma, kde sa sajgy chovali sa nazývali sajgalíky. V arabčine toto slovo znamená kráľovstvo, hospodárstvo, majetok. Súčasné slovo saglik znamená sanatórium v Anatólii. Teda je možná aj alternatíva, že po tureckej okupácie Slovenska, ostal u nás saglik, čo v turečtine znamená lekár, felčiar.

Use Facebook to Comment on this Post

Mená, Rodina

Rusnák a Dugát – mená späté s našou rodinou

Hits: 4783

Podobne ako meno Faško, aj tu došlo v histórii ku zmene mena. Meno Rusnák sa menilo na Dugát. Avšak došlo k trochu inému vývoju ako v prípade príslušníkov mien Faško – Kaclík. V tomto prípade sa takmer nevyskytovali prímenia a ani zloženiny, napr. Rusnák – Dugát. Ku zmene došlo vo všetkých vetvách a zmena bola dokonalá – skoro všetci boli relatívne rýchlo nositeľmi mena Dugát. Je otázne, koľko z potomkov našich predkov sa dnes volá Rusnák. Ja o žiadnom neviem. S menom Dugát som sa podobne ako aj s menom Kaclík vo väčšom počte stretol na Slovensku iba na Horehroní. Najstarší známy člen patriaci do našej rodiny je Michal Rusnák nar. 1725, ktorý si vzal Máriu Macuľovú. Rovnako ako Kaclíkovci, odišli niektorí do Ameriky.

Moja matka mala svokru Máriu za slobodna Dugátovú – od Ratajov a jej sestra Jarmila si vzala Vladimíra Dugáta, ale od Klincov. Dve sestry Ondrášikové z Piešťan si vzali dvoch chlapcov z Horehronia. Zaujímavé údaje zo sčítania obyvateľov v roku 1810 sú tu

Use Facebook to Comment on this Post

Mená, Rodina

Ondrášik – meno späté s našou rodinou

Hits: 5830

Meno Ondrášik je pomerne bežné na celom Slovensku, aj v Čechách. Zrejme dochádzalo aj k zmene mena na Ondrašík apod. Toto meno je späté z históriou obce Hôrka, ktorá bola založená pred viac ako 750 rokmi. Konkrétnejšie informácie poskytnem po preštudovaní monografie „Mrva Ivan, Slovák Mirko, 750 rokov obce Hôrka nad Váhom, 1998, Obec Hôrka nad Váhom, Hôrka nad Váhom,  107 pp.“ Ondrášikovci, ktorých potomkom som aj ja, pochádzali z Hôrky. Dodnes tam aj niektorí žijú. V Piešťanoch žilo v minulosti, aj žije dne veľa ďalších Ondrášikovcov, avšak ich pôvod môže byť iný. Najstarší známy Ondrášik je prapradedko Martin, ktorý mal tri ženy a 8 detí: Štefana, Jána, Jozefa, Juraja, Pavla, ?, Ivanu a Zuzanu. Všetci synovia padli v 1. svetovej vojne.

Use Facebook to Comment on this Post