2014, Časová línia, Horné Považie, Krajina, Mestá, Mestá, Slovenská krajina, Slovenské mestá

Rajecké Teplice

Hits: 1818

som navštívil viackrát. Vnímal som ich zvláštne, pomerne rozbito. na mňa pôsobilo izolovane, akoby tam boli stredom vesmíru. Asi aj preto, že samotné kúpele na mňa pôsobili gýčovo a snobsky. Nemohol som sa zbaviť pocitu, že sú síce pekné, ale nepatria do prostredia Rajeckej vsadenej do hornatého reliéfu, Nehodili sa mi ani mentálne, medzi tunajšie obyvateľstvo. je veľmi pekné.

Mesto Rajecké ležia v Žilinskej kotline na svahu (rajecke-teplice.info) v nadmorskej výške 411 metrov nad morom (Wikipedia). Na rozlohe 11.85 km2 tu žije 3017 obyvateľov (Wikipedia). Rajecké Teplice vznikli niekedy v polovici 14. storočia (rajecke-teplice.info). Od začiatku 17. storočia sú Rajecké Teplice kúpeľnou osadou. V roku 1784 tu v 4 domoch žilo 27 obyvateľov. Od roku 1880 do roku 1951 boli Rajecké Teplice osadou Konská. Naopak v roku 1980 sa k Rajeckým Tepliciam pričlenili obce Poluvsie, Stránske, Konská, Kunerád a . Avšak tento stav trval len do roku 1989, kedy došlo k osamostatneniu obcí (rajecke-teplice.info). V kúpeľoch v Rajeckých Tepliciach sa liečia zápalové a degeneratívne pohybovej sústavy, úrazové stavy, stavy po operáciach, . Súťou kúpeľov je športový areál, fitnesscentrum, park a . V auguste sa v meste konajú letné a v júni Hodové slávnosti (rajecke-teplice.info). 

Use to Comment on this Post

2014, Časová línia, Krajina, Slovenská krajina, Turiec

Blatnica

Hits: 2426

patrí medzi najchladnejšie Slovenska, leží v centrálnej oblasti Turca, na styku Turčianskej kotliny a Veľkej Fatry. Leží v nadmorskej výške 495 metrov nad morom. Na ploche 86 km2 žije 913 obyvateľov (Wikipedia). Historické názvy obce: , , , , , (e-obce.sk). V Blatnici a v jej priľahlých dolinách natáčali bratia Siakeľovci prvého slovenského Jánošíka (Wikipedia). 

Blatnica je starobylá obec ležiaca po oboch stranách Blatnického potoka v Turčianskej kotline. Prvé pravekého osídlenia sa viažu na 3. tisícročie pred Kristom. Boli to kanelovanej kultúry. Prvé správy o obci sú z roku 1230. Obec bola pôvodne podhradím Blatnického hradu. Pôsobila tu spisovateľka (blatnica.sk), , narodil sa tu filmový režisér a kameraman (blatnica.sk). V obci nájdeme mnoho murovaných s veľkými bránami – typ olejkársky a typické turčianske drevené s kožovkou len medzi trámami stien (blatnica.sk). Obyvatelia boli poddaní najmä rodu Révayovcov. Venovali sa olejkárstvom, šafraníctvom, remeslami a poľnohospodárstvom (blatnica.sk). V prvej písomnej správe o osídlení na území Blatnice sa spomína dedina , dnes ť obce. Koncom 13. storočia je už postavené jadro Blatnického hradu. Tesne nad ním sa nachádzala dedina . V druhej polovici 16. storočia sa stalo výnosným zdrojom obživy. V 18. storočí sa touto činnosťou v obci živilo viac ako 100 domácností. Blatnica patrila medzi relatívne veľké obce, v roku 1785 tu žilo 1015 obyvateľov v 157 domoch (blatnica.sk). Našiel sa tu meč slovenského veľmoža z polovice 8. storočia. Patril bojovníkovi z radov vysoko postavenej staroslovenskej šľachty.  Vyrobili ho z damascénskej ocele a kovali ho tradičným spôsobom na drevenom uhlí. Jeho rúčka je zo strieborného plechu, pozlátená 24-átovým zlatom a sú do nej vsadené červené rubíny (Wikipedia).

Use to Comment on this Post

2012, Časová línia, Krajina, Nízke Tatry, Slovenská krajina, TOP

Nízke Tatry

Hits: 2686

ležia medzi riekami a . Tiahnu sa 80 kilometrom zo západu na východ (nizketatry.sk). Ich rozloha je 1242 km2. Označenie pohoria zaviedol  v roku 1860, pôvodne ako . Neskôr tento názov  nesprávne preložil do maďarčiny ako Nízke (Wikipedia). Vládne tu kontinentálna horská klíma. Vyšší úhrn zrážok je na severných svahoch, pričom západná ť je mierne vlhkejšia. Snehová pokrývka dosahuje nad hranicou lesa dva metre. Drží sa 110 – 210 dní v roku (Jozef Veľký). Sú druhým najnavštevovanejším pohorím Slovenska. Najmä vo východnej časti, medzi Čertovicou a Kráľovou hoľou je zachovalejšia. V Nízkych Tatrách sa nachádza viacero jaskýň: Bystrianska, Demänovská ľadová, , Važecká, . V roku 1978 boli Nízke Tatry na ploche 81 095 hektárov vyhlásené za (nizketatry.sk). Najvyšším vrchom Nízkych Tatier je – týči sa do výšky 2 043 metrov nad morom. Pod Kráľovou hoľou pramenia štyri : Váh, Hron, a . Bránou Nízkych Tatier je zo severnej strany , z južnej strany pod Ďumbierom a , a horské a (visitliptov.sk). Nízke Tatry sa členia na  v západnej a  vo východnej časti, ktoré sú oddelené údoliami riečok  a  (Dušan Kočický, Boris Ivanič). Niektoré známe vrcholy: Ďumbier, Chopok, , , hoľa, , , ,  (Wikipedia).

  • Veľký Jozef a kolektív, 1980: Encyklopédia Slovenska IV. zväzok N-Q, , , p. 100 – 103

Use to Comment on this Post

2012, Časová línia, Krajina, Liptov, Slovenská krajina

Prosiek

Hits: 1687

je obec na Liptove, ležiaca v nadmorskej výške 612 metrov nad morom. Neďaleko sa nachádza vodná Liptovská Mara (ocu.sk). Na ploche 12.65 km2 žije 202 obyvateľov (Wikipedia). Severne od sa našlo eneolitické a z mladšej doby rímskej. Prvá písomná zmienka o obci medzi Prosieckym potokom a Sielnicou je z roku 1287. V roku 1352 sa spomína pod názvom . Ďalšie historické názvy obce: , . V roku 1600 bolo v obci 24 . Časti obce, a boli v polovici 19. storočia začlenené s obcou Prosiek. V roku 1967 bola vyhlásená národná prírodná rezervácia , kaňonovité krasové údolie (ocu.sk).

Use to Comment on this Post