Hits: 1950

je najstaršie na Orave, v ktorom dnes žije asi 9300 obyvateľov. V roku 1265 sa spomína ako Drevený gotický v Tvrdošíne pochádza z polovice 15. storočia. 7.7.2008 bol zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Bol rekonštruovaný v rokoch 1986 – 1993. Dnešná podoba je renesančná úprava kostolíka z rokov 1650, 1653 – 1654. Raritou je barokový oltár z 2. polovice 17. až začiatku 18. storočia. Architektúru tvrdošínskeho dreveného kostola nemôžeme zaradiť do tradičného vývoja. Vychádza z čistých slohových prvkov a vyhýba sa ľudovej tradícii. Vytvára vlastné umelecké hodnoty odlišné od bežného vidieckeho prostredia. Nie je to eklekticizmus, je to vytvorenie celkom novej hodnoty, ktorá priam volala po záchrane (tvrdosin.sk).

Use to Comment on this Post