Hits: 3090

tvoria povodie riek , a . Historickým centrom bol , od roku 1647 je ním Prešov (saris.eu.sk). Maďarský pomenovanie Šariša je Sáros, nemecké (Wikipedia). Pomenovanie pochádza pravdepodobne od slova , údajne sa tak nazýval jeden zo staroslovanských kmeňov (Mario Hudák). Nemecké sa najviac prejavilo v mestách a . Prvá v 14. storočí sa usídlila najmä v strede a na juhu. zasiahla až od 16. storočia (kulturno.sk). Je zaujímavé, že tento región nebol zasiahnutý tureckým rabovaním. Po valašskej kolonizácii v 15. storočí do regiónu prišli a  (Wikipedia). 

Charakteristické sú pre región drevené kostoly (saris.eu.sk). Centrom Horného Šariša je Bardejov, Dolného Prešov (Wikipedia). Na severe sa chovali ovce, bolo hlavným živobytím, spracovávala sa a . V iných oblastiach sa choval a . Pestoval sa , , , , ale aj , najmä a . V lesných oblastiach sa ťažilo , vyrábalo . V okolí Čergova sa vyrábali . V Suchej doline sa vyrábalo s vyťaženého vápenca. V Prešove sa vyrábali , , v Bardejove . V regióne existovali viaceré , v Bogliarke maľovali na . Významne sa tu tvorili drevorezbárske . preslávilo jediné slovenské ložisko kamennej (kulturno.sk). sa tu stavali ako . Smerom na boli omietnuté vápnom. Na Hornom Šariši sa používali aj . Na drevených kostoloch zanechali svoju aj majstri z východných a juhovýchodných krajín (kulturno.sk). V regióne sa používali paličkované , obľúé boli . Tancovali sa povelové a , , , . Špecialitami sú , . Na sa pripravujú , alebo (kulturno.sk). 

Územie Šariša sa koncom 18. storočia členilo na šesť slúžnovských okresov: Hornotoryský, Strednotoryský, Dolnotoryský, Sekčovský, Topliansky a Makovický (Mario Hudák). Vo Svidníku sa konávajú a Ukajincov. V Bardejove . V Raslaviciach Šarišské  (Wikipedia). Obyvatelia Šariša hovoria írečým šarišským nárečím (slovakia.travel). V Bardejove je Šarišské múzeum so zbierkou ikonopisectva. V Boliarovciach sa zachoval funkčný mlyn. Vo Svidníku je . V Raslaviciach sa nachádza (kulturno.sk). 

Niektoré

Use to Comment on this Post