Hits: 2369

, maďarsky Eperjes, nemecky / Preschau, rusky Prjašev, poľsky Preszów, latinsky / (Wikipedia.sk), Langdorf, Aperiascinum (Michal Kaliňák). Jedna hypotéza hovorí o tom, že pôvodný názov mesta je odvodený od maďarského slova „eper“ – jahoda. Slovenský historik Uličný tvrdí, že pomenovanie korení v slovanskom mene (Peter Švorc a kol, 1997, p 14). Je centrom Šariša a Prešovského samosprávneho kraja. Leží v Košickej kotline, medzi Slánskymi vrchmi a Šarišskou vrchovinou v nadmorskej výške cca 255 metrov nad morom. má dve , Torysu a . Ku 1.1.2005 tu žilo 91 205 obyvateľov, čo je tretí najvyšší počet obyvateľov na Slovensku (presov.sk). Má štyri mestské časti: Prešov, Nižná Šebastová, , (Wikipedia.sk). Počiatky osídlenia siahajú až do doby kamennej. Slovanské je doložené z prelomu 8. a 9. storočia. Prvá písomná zmienka je v listine kráľa Belu IV. z roku 1247. Slobodným kráľovským mestom je od roku 1374. Od roku 1412 patril do Pentapolitany – spoločenstva piatich kráľovských miest spolu s Košicami, Bardejovom, Levočou a Sabinovom (Wikipedia.sk). V 14. a 15. storočí sa tešil mimoriadnym hospodárskym rozvojom. Pre je rok 1687 známy prešovskými jatkami (Caraffove jatky), kedy boli na námestí kruto popravení 24 mešťania za podporu Imricha Tököliho, vodcovi protihabsburského . V roku 1816 došlo k zriadeniu gréckokatolíckej diecézy, vďaka čomu sem začalo prichádzať viac . Veľký hospodársky význam pre mala výroba (Wikipedia.sk) – Prešov, ktorý „zničili“ demokrati po roku 2010. 1.11.1918 došlo k tzv. Prešovskej vzbure – bolo popravených 41 vojakov a dvaja civilisti. Pod vplyvom revolúcie v Budapešti odopreli niektorí poslušnosť a následne rabovali . Neskôr boli zaistení a napriek tomu, že nedošlo ku stratám na životoch, boli odsúdení na trest smrti (Peter Švorc a kol, 1997, p 33).

Historické jadro mesta je národnou kultúrnou pamiatkou (presov.sk). Je tu množstvo pamiatok, napr.: gréckokatolícky chrám svätého Jána Krstiteľa, palác Klobušických, Šarišská galéria, Neptú fontána, Rákocziho palác, rímskokatolícky farský , súsošie Immaculaty, Bosákova , (presov.sk), Chrám svätého Alexandra Nevského, Kalvária, vodohospodárska stavba (Wikipedia.sk). Sídli tu Jonáša Záborského, organizujú sa tu Dni mesta Prešov, – Medzinárodná súťažná prehliadka vín, , Prešovská hudobná , Prešovská hudobná , Prešov, (presov.sk). Vďaka hudobnému životu a úspechom hudobnej produkcie si vyslúžilo prezývku „slovenský Seattle“ (Radek Antl, presov.info/sk, Michal Frank), resp. hudby (Wikipedia.sk). Niektorí a kapely: Ivan Tásler, Peha, Katka Knechtová, Chiki liki tu-a, , , David Kollar, Komajota, Peter Nagy. Pravidelne sa tu koná festival študentského umenia Akademický , Prešovská hudobná jar, Soľnobanský jarmok, Festival paličkovanej , Festival zlej hudby, a festival skupín historického šermu a remesiel, Prešovské , Festival Sigord, Prešovská hudobná jeseň, JAZZ Prešov, a mnoho ďalších (Wikipedia.sk). Nachádza sa tu z ôsmimi fakultami a Fakulta výrobných technológií Technickej v Košiciach, škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia. Okrem toho cca 34 stredných škôl. Prešovská má silný cveng v celej Európe najmä vďaka klubu  (presov.sk). Futbalový už taký úspešný nie je ani v rámci Slovenska. Medzi prešovské : spisovateľ, novinár a historik Jonáš Záborský, spisovateľka Milka Zimková, herec a režisér a Peter Rašev, Juraj Kukura, a Kveta Stražanová, režišér Fero Fenič, zahraničný spravodajca Slovenského rozhlasu v Tel Avive / Weizslovits, futbalista Ladislav , hokejista Igor Liba, prvá Miss Československa (Wikipedia.sk).

:

Use to Comment on this Post