Hits: 3572

Mesto leží pod Levočskými vrchmi, vďaka svojej bohatej minulosti patrí medzi najnavštevovanejšie Slovenska (levoca.sk). Maďarsky , nemecky , leží v nadmorskej výške 570 metrov nad morom. Na rozlohe 64 km2 žije takmer 15 000 obyvateľov. Má tieto mestské časti: Levočská dolina, Levočské , Závada (Wikipedia).

 Je to starobylé historické s pekným centrom. Kráľovské  Slovenska (Informačná tabuľa). Levočské námestie patrí medzi najväčšie stredoveké na Slovensku (royal-towns.sk). Dnes v Levoči žije asi 14500 obyvateľov. Od roku 2009 je zapísané na Zozname Svetového dedičstva UNESCO (levoca.sk). 

Na mieste dnešného mesta bolo už na prelome 11. – 12. storočia viac osád, čo dokazuje juhovýchodne od mesta, ktorý bol postavený v románskom slohu. Druhá osada bola tam, kde je dnes (levoca.sk). Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1249, pod názvom  (levoca.sk). V 13. storočí sa tu usadzujú a v roku 1271 sa stáva hlavným mestom provincie spišských Sasov (levoca.sk). Hybnou silou mesta bol . Obchodovalo sa s hansovnými mestami, s Krakovom, s Benátkami. Remeselníci produkovali tovar pre celé a aj . Neskôr sa stala jedným z centier renesancie a humanizmu v Uhorsku (levoca.sk). V roku 1474 navštívil Korvín, v roku 1497 bratia V tlačiarni bratov Breuerovcov vyšiel Jana Amosa Komenského v štyroch jazykoch. V dobe národného obrodenia bola miestom pôsobenia štúrovcov (royal-towns.sk). V Levoči pôsobil , , , , , fyzik , herečky , (Wikipedia).

Čítaj podobný článok  Svetlo

V druhej polovici 14. storočia bol postavený dnešný veľký farský staršieho, apoštola (levoca.sk). Mimoriadne cenný je jeho interiér, ktorý predstavuje jedinečné diela stredového sakrálneho umenia. Neskorogotický drevený hlavný oltár svätého Jakuba je s výškou 18.6 metra najvyšším svojho druhu na svete. Je z lipového dreva v rokoch 1507 – 1517 v dielni Majstra Pavla (levoca.sk). Námestie lemuje viac ako 50 meštianskych a patricijských , mnohé sú pomenované podľa bývalých majiteľoch (levoca.sk).

V 14. až 15. storočí sa stalo stredoeurópskym obchodným centrom (levoca.sk). Mesto hospodársky i kultúrne kulminuje na prelome 15. a 16. storočia (levoca.sk). sa stalo významným centrom slovenského národného hnutia štúrovcov (Informačná tabuľa). Na historickom námestí je viac ako 50 gotických, renesančných a ranobarokových patricíjskych s arkádovitými vnútronými dvormi (skonline.sk). Levočské sú takmer kompletne zachované, z 15 bášt a veží sa zachovalo 6, z toho tri : Košická, Poľská a Menhardská. Pôvod siaha do 15. storočia. Na fasáde sú , ktoré predstavujú občianskych cností: , , , a . Dnes je radnica spojená s renesančnou vežou, ktorá bola postavená v rokoch 1656 – 1661 a slúžila ako zvonica. Pôvodne zo 16. storočia pochádza , ktorá stojí pred radnicou. Od 16. storočia do roku 1923 bola sídlom Spišskej župy (levoca.sk). V rokoch 1746 – 1747 vyučoval na jezuitskom gymnáziu matematik, fyzik a astronóm V 18. a 19. storočí pôsobili v baníctve a železiarstve Probstnerovci. Po odvolaní Ľudovíta Štúra z bratislavského lýcea, prišli jeho študenti na Evanjelické lýceum do Levoče. Pri tejto príležitosti vznikla v roku 1844 revolučná pieseň, neskôr hymna , ktorá sa prvýkrát spievalu tu (Kristeková).

Čítaj podobný článok  Mengusovská dolina

V Levoči sa koná Medzinárodný kultúrny festival , festival vážnej hudby , festival komornej hudby súťaž neprofesionálnych divadelných súborov  (Kristeková), tematické prehliadky , , Levočská hudobná Mariánska púť, , , výtvarný a fotografický , nočné podujatie plné hudby, spevy, svetiel (Kristeková).

Odkazy:

Use Facebook to Comment on this Post