Hits: 5286

Banská je centrum stredného Slovenska aj celého Slovenska. V minulosti boli snahy, aby práve bola hlavným mestom Slovenska. Niektoré tu aj sídlia. Bola hlavným mestom stredoslovenského kraja. V Banskej Bystrici sú čiastočne zachované hradby a nachádza sa tu aj hrad. Cez mesto preteká rieka . Nad mestom sa vypína vrch , podľa ktorého je pomenované aj domáce . Mesto je aj dopravným uzlom: na trase Zvolen – Vrútky, smer Brezno, Červená Skala, smer , smer Ružomberok. Letisko mesto nemá, neďaleko sa nachádza medzinárodné letisko . Banská má jeden z najkrajších cintorínov, aké som kedy videl. Nemecky je Banská , maďarsky , latinsky Neosolium. Iné historické názvy: , Byztherze, , Biztrichie, Novo Solio, Wystricia, , , , Nouisolium, Byztricia, , Bistricium, , Novizolium, Nouozolium, , , , Baňská (Wikipedia), Neozolium, Besztercz-Bánya, , , (Wikipedia). Leží v nadmorskej výške 362 metrov (Wikipedia). Žije tu necelých 80 000 obyvateľov, je šiestym najväčším mestom na Slovensku vďaka tomu (Wikipedia). V roku 1720 tu žilo 2 646, v roku 1918 10 776 ľudí (Jozef Ďuriančik). Mesto bolo osídlené už v 9. storočí (Wikipedia).

ležiaca vo Zvolenskej kotline, v údolí Hronu medzi Kremnickými, Starohorskými vrchmi a Poľanou sa vďaka saským kolonistom, ktorí na území dnešného mesta vytvorili základňu banskej výroby, stala významnou (banskabytrica.sk). Od roku 1255 bola Banská kráľovským mestom Uhorska (Wikipedia). V minulosti sa tu ťažila najmä meď, železo a striebro (Wikipedia). V roku 1380 došlo ku založeniu Zväzu stredoslovenských banských miest (banskabystrica.sk). V roku 1494 tu vznikla spoločnosť Ungarischer Handel (Uhorský , alebo aj Neusohler Kupferhandel), ktorá bola v 16. storočí jednou z najväčších a najmodernejších ťažobných spoločností tej doby (Wikipedia). V roku 1495 došlo k založeniu Turzovsko – Fuggerovskej spoločnosti s meďou (banskabystrica.sk). Vďaka tureckej expanzii sa v roku 1589 nechalo mesto opevniť kamennými hradbami (Wikipedia). V roku 1605 došlo k obsadeniu a vyplieneniu mesta hajdúchmi Štefana Bočkaja. V roku 1620 zvolili Gabriela Bethlena za uhorského kráľa (v dnešnom Bethlenovom dome na Dolnej ulici). Tradičné sa konajú od roku 1655. Od roku 1841 začína fungovať mestské (banskabystrica.sk).

Čítaj príspevok  Tanec

Počas 2. svetovej , po vypuknutí Slovenského národného povstania sa Banská stala politickým, vojenským aj administratívnym centrom Slovenska. Sídlila tu aj , prišla sem aj delegácia československej emigrantskej vlády v Londýne aj predstavitelia moskovského vedenia Komunistickej strany Československa. Sídlila tu anglo-americká a sovietska vojenská misia (Wikipedia). V roku 1981 bola odovzdaná Rooseveltova nemocnica. V roku 1992 bola zriadená a rokom 1997 sa začína písať Akadémie umení (banskabystrica.sk). Vďaka historickému centru a blízkym horám je mesto populárnou zimnou aj letnou turistickou destináciou (Wikipedia). Stredoveké centrum mesta je od roku 1955 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Areál mestského hradu (Barbakan) je národnou kultúrnou pamiatkou (Wikipedia).

Mestský hrad vznikol popri pôvodnej baníckej osade, ktorá predchádzala založeniu mesta. Funkciou hradu bolo chrániť výnosy s ťažby drahých kovov a kráľovskú pokladnicu. Sídlil tu zástupca kráľa a cirkvi, schádzala sa tu . Areál tvorí , , tzv. slovenský kostol, radnica, budova fary, kamenné opevnenie s baštami a vstupná brána s barbakanom. V roku 2005 prebehla kompletná mestského hradu. Od roku 2009 je v priestoroch hradu kaviareň a reštaurácia (wikipedia.sk).

Samotné centrum tvorí dohora sa tiahnuce s Mariánskym stĺpom, fontánou a šikmou mestskou vežou. V meste sa nachádza sa tu , , Tihanyovský kaštieľ, , , Benického dom, galéria Dominika Skuteckého, katedrálny , , biskupský palác na nám. , naklonená Hodinová veža, , (Wikipedia), kostol svätej Alžbety, (banskabystrica.sk) pamätník .

Kaplnka svätej Barbory, patrónka baníkov obsahuje oltár od Majstra Pavla z Levoče. bol sídlom kráľovského úradníka. V areáli je aj stará radnica – (Wikipedia). V meste pôsobí , tanečné “, Bábkové na Rázcestí a Divadlo z Pasáže, ktoré ako jediné na Slovensku angažuje hercov s mentálnym postihnutím. Konajú sa tu bienále bábkarskej tvorby “Bábkarská (Wikipedia). sídli v Thurzovom dome. V Mestskom hrad je Štátna Galéria. Múzeum Slovenského národného povstania zahŕňa viac ako 200 000 exponátov. Mesto poskytuje priestor aj Literárnemu a hudobnému múzeu a Poštovému múzeu Slovenskej pošty (Wikipedia). Pôsobí tu hokejový klub HC `05, futbalový klub , známy je Banská () (Wikipedia). V roku 1959 sa v Banskej Bystrici konal prvý filmový festival československého filmu, na ktorom sa prezentoval napr. , , , , Ján Roháč (Ivan Klimeš). sa skladá s týchto mestských častí: Iliaš, Jakub, Kostiviarska, , , Majer, Podlavice, Radvaň, Rakytovce, , , , Skubín, Šalková, Uľanka. Známe je sídlisko Fončorda, časti: Fortnička, Karlovo, Nový Svet, Trosky, , , (Wikipedia). V Banskej Bystrici sa narodili napr. (Wikipedia):

Čítaj príspevok  Mengusovská dolina

V Banskej Bystrici pôsobili napr.: spisovatelia Štefan Moyzes, , , básnik , , (Wikipedia), biskup Rudolf Baláž, spisovateľ a historik Bel, básnik Andrej Sládkovič, generál , vynálezca , spisovateľka , futbalista Marek Hamšík, hokejisti , (Wikipedia). Partnerskými mestami Banskej sú napr.: britský , české Hradec Králové, srbský Vršac, grécka Larissa, ruská Tula, chorvátsky , francúzsky , americký Charleston(Wikipedia), maďarský Salgótarján (Wikipedia).

Odkazy:

Námestie

Fontána na námestí

Hrad

Use Facebook to Comment on this Post

novypopular.eu