Hits: 5656

Banská je centrum stredného Slovenska aj celého Slovenska. V minulosti boli snahy, aby práve bola hlavným mestom Slovenska. Niektoré centrálne inštitúcie tu aj sídlia. Bola hlavným mestom stredoslovenského kraja. V Banskej Bystrici sú čiastočne zachované hradby a nachádza sa tu aj hrad. Cez mesto preteká rieka Hron. Nad mestom sa vypína vrch Urpín, podľa ktorého je pomenované aj domáce pivo. Mesto je aj dopravným uzlom: na trase Zvolen – Vrútky, smer , Červená Skala, smer , smer . Letisko mesto nemá, neďaleko sa nachádza medzinárodné letisko Sliač. Banská má jeden z najkrajších cintorínov, aké som kedy videl. Nemecky je Banská Neusohl, maďarsky Besztercebánya, latinsky . Iné historické názvy: , Byztherze, Byzterchebana, , Novo Solio, , , , , , , , , Novum Zolium, , Nouozolium, Beszterczebánya, , Besztercebánya, Baňská (Wikipedia), Neozolium, , , Novisolium, Besztercze-Bánya (Wikipedia). Leží v nadmorskej výške 362 metrov (Wikipedia). Žije tu necelých 80 000 obyvateľov, je šiestym najväčším mestom na Slovensku vďaka tomu (Wikipedia). V roku 1720 tu žilo 2 646, v roku 1918 10 776 ľudí (Jozef Ďuriančik). Mesto bolo osídlené už v 9. storočí (Wikipedia).

ležiaca vo Zvolenskej kotline, v údolí Hronu medzi Kremnickými, Starohorskými vrchmi a Poľanou sa vďaka saským kolonistom, ktorí na území dnešného mesta vytvorili základňu banskej výroby, stala významnou (banskabytrica.sk). Od roku 1255 bola Banská kráľovským mestom Uhorska (Wikipedia). V minulosti sa tu ťažila najmä , železo a striebro (Wikipedia). V roku 1380 došlo ku založeniu Zväzu stredoslovenských banských miest (banskabystrica.sk). V roku 1494 tu vznikla spoločnosť (, alebo aj ), ktorá bola v 16. storočí jednou z najväčších a najmodernejších ťažobných spoločností tej doby (Wikipedia). V roku 1495 došlo k založeniu Turzovsko – Fuggerovskej spoločnosti s meďou (banskabystrica.sk). Vďaka tureckej expanzii sa v roku 1589 nechalo mesto opevniť kamennými hradbami (Wikipedia). V roku 1605 došlo k obsadeniu a vyplieneniu mesta hajdúchmi Štefana Bočkaja. V roku 1620 zvolili Gabriela Bethlena za uhorského kráľa (v dnešnom Bethlenovom dome na Dolnej ulici). Tradičné sa konajú od roku 1655. Od roku 1841 začína fungovať mestské (banskabystrica.sk).

Čítaj podobný príspevok  Nebojsa - časť krajňianskych kopaníc

Počas 2. svetovej vojny, po vypuknutí Slovenského národného sa Banská stala politickým, vojenským aj administratívnym centrom Slovenska. Sídlila tu aj , prišla sem aj delegácia československej emigrantskej v Londýne aj predstavitelia moskovského vedenia Komunistickej strany Československa. Sídlila tu anglo-americká a sovietska vojenská misia (Wikipedia). V roku 1981 bola odovzdaná . V roku 1992 bola zriadená a rokom 1997 sa začína písať Akadémie umení (banskabystrica.sk). Vďaka historickému centru a blízkym horám je mesto populárnou zimnou aj letnou turistickou destináciou (Wikipedia). Stredoveké centrum mesta je od roku 1955 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Areál mestského hradu (Barbakan) je národnou kultúrnou pamiatkou (Wikipedia).

Mestský hrad vznikol popri pôvodnej baníckej osade, ktorá predchádzala založeniu mesta. Funkciou hradu bolo chrániť výnosy s ťažby drahých kovov a kráľovskú pokladnicu. Sídlil tu zástupca kráľa a cirkvi, schádzala sa tu . Areál tvorí , , tzv. slovenský kostol, radnica, budova fary, kamenné opevnenie s baštami a vstupná brána s barbakanom. V roku 2005 prebehla kompletná mestského hradu. Od roku 2009 je v priestoroch hradu kaviareň a reštaurácia (wikipedia.sk).

Samotné centrum tvorí dohora sa tiahnuce námestie Slovenského národného s Mariánskym stĺpom, fontánou a šikmou mestskou vežou. V meste sa nachádza sa tu , , , kostol Nanebovzatia Panny Márie, , , , katedrálny , , biskupský palác na nám. , naklonená Hodinová veža, , Národný dom (Wikipedia), kostol svätej Alžbety, Bethlenov dom (banskabystrica.sk) pamätník .

Kaplnka svätej Barbory, patrónka baníkov obsahuje oltár od Majstra Pavla z Levoče. bol sídlom kráľovského úradníka. V areáli je aj stará radnica – Pretórium (Wikipedia). V meste pôsobí , tanečné Štúdio tanca„, Bábkové na Rázcestí a Divadlo z Pasáže, ktoré ako jediné na Slovensku angažuje hercov s mentálnym postihnutím. Konajú sa tu bienále bábkarskej tvorby „Bábkarská (Wikipedia). Stredoslovenské múzeum sídli v Thurzovom dome. V Mestskom hrad je . Múzeum Slovenského národného zahŕňa viac ako 200 000 exponátov. Mesto poskytuje priestor aj Literárnemu a hudobnému múzeu a Poštovému múzeu Slovenskej pošty (Wikipedia). Pôsobí tu hokejový klub HC `05, futbalový klub , známy je Armádny športový klub Dukla Banská (AŠK) (Wikipedia). V roku 1959 sa v Banskej Bystrici konal prvý filmový festival československého filmu, na ktorom sa prezentoval napr. , Elmar Klos, Oldřich Lipský, , Ján Roháč (Ivan Klimeš). Banská Bystrica sa skladá s týchto mestských častí: , Jakub, , , , , , Radvaň, , Rudlová, , , , , . Známe je sídlisko , časti: , Karlovo, , Trosky, , , (Wikipedia). V Banskej Bystrici sa narodili napr. (Wikipedia):

Čítaj podobný príspevok  Grajnár

V Banskej Bystrici pôsobili napr.: spisovatelia , Karol Kuzmány, , básnik , , Jozef Božetech Klemens (Wikipedia), biskup , spisovateľ a historik , básnik Andrej Sládkovič, generál Ján Golian, vynálezca Jozef Murgaš, spisovateľka , futbalista Marek Hamšík, , (Wikipedia). Partnerskými mestami Banskej sú napr.: britský Durham, české Hradec Králové, srbský , grécka , ruská Tula, chorvátsky Zadar, francúzsky , americký Charleston(Wikipedia), maďarský (Wikipedia).

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post

novypopular.eu