Hits: 5904

je centrum stredného Slovenska aj celého Slovenska. V minulosti boli snahy, aby práve bola hlavným mestom Slovenska. Niektoré tu aj sídlia. Bola hlavným mestom stredoslovenského kraja. V Banskej Bystrici sú čiastočne zachované a nachádza sa tu aj hrad. Cez mesto preteká rieka Hron. Nad mestom sa vypína vrch Urpín, podľa ktorého je pomenované aj domáce pivo. Mesto je aj dopravným uzlom: na trase – Vrútky, smer Brezno, Červená Skala, smer , smer Ružomberok. Letisko mesto nemá, neďaleko sa nachádza medzinárodné letisko Sliač. má jeden z najkrajších cintorínov, aké som kedy videl. Nemecky je , maďarsky Besztercebánya, latinsky . Iné historické názvy: , Byztherze, , Biztrichie, , , Byztrice, Bistrichie Soliensis, , Nouisolium, , Bystrichia, , , , , , Banska Bistryca, Besztercebánya, Baňská (Wikipedia), , , Neüsoll, Novisolium, Besztercze-Bánya (Wikipedia). Leží v nadmorskej výške 362 metrov (Wikipedia). Žije tu necelých 80 000 obyvateľov, je šiestym najväčším mestom na Slovensku vďaka tomu (Wikipedia). V roku 1720 tu žilo 2 646, v roku 1918 10 776 ľudí (Jozef Ďuriančik). Mesto bolo osídlené už v 9. storočí (Wikipedia).

ležiaca vo Zvolenskej kotline, v údolí Hronu medzi Kremnickými, Starohorskými vrchmi a Poľanou sa vďaka saským kolonistom, ktorí na území dnešného mesta vytvorili základňu banskej výroby, stala významnou (banskabytrica.sk). Od roku 1255 bola kráľovským mestom Uhorska (Wikipedia). V minulosti sa tu ťažila najmä , a (Wikipedia). V roku 1380 došlo ku založeniu Zväzu stredoslovenských banských miest (banskabystrica.sk). V roku 1494 tu vznikla spoločnosť (Uhorský obchod, alebo aj Neusohler Kupferhandel), ktorá bola v 16. storočí jednou z najväčších a najmodernejších ťažobných spoločností tej doby (Wikipedia). V roku 1495 došlo k založeniu Turzovsko – Fuggerovskej spoločnosti s meďou (banskabystrica.sk). Vďaka tureckej expanzii sa v roku 1589 nechalo mesto opevniť kamennými hradbami (Wikipedia). V roku 1605 došlo k obsadeniu a vyplieneniu mesta hajdúchmi Štefana Bočkaja. V roku 1620 zvolili Gabriela Bethlena za uhorského kráľa (v dnešnom Bethlenovom dome na Dolnej ulici). Tradičné radvanské sa konajú od roku 1655. Od roku 1841 začína fungovať mestské (banskabystrica.sk).

Počas 2. svetovej , po vypuknutí Slovenského národného povstania sa stala politickým, vojenským aj administratívnym centrom Slovenska. Sídlila tu aj , prišla sem aj delegácia československej emigrantskej v Londýne aj predstavitelia moskovského vedenia Komunistickej strany Československa. Sídlila tu anglo-americká a sovietska vojenská misia (Wikipedia). V roku 1981 bola odovzdaná . V roku 1992 bola zriadená Univerzita Mateja Bela a rokom 1997 sa začína písať Akadémie umení (banskabystrica.sk). Vďaka historickému centru a blízkym horám je mesto populárnou zimnou aj letnou turistickou destináciou (Wikipedia). Stredoveké centrum mesta je od roku 1955 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Areál mestského hradu (Barbakan) je národnou kultúrnou pamiatkou (Wikipedia).

Mestský hrad vznikol popri pôvodnej baníckej osade, ktorá predchádzala založeniu mesta. Funkciou hradu bolo chrániť výnosy s ťažby drahých kovov a kráľovskú pokladnicu. Sídlil tu zástupca kráľa a cirkvi, schádzala sa tu mestská rada. Areál tvorí kostol Panny Márie, Matejov dom, tzv. slovenský kostol, radnica, budova fary, kamenné opevnenie s baštami a vstupná brána s barbakanom. V roku 2005 prebehla kompletná mestského hradu. Od roku 2009 je v priestoroch hradu kaviareň a reštaurácia (wikipedia.sk).

Samotné centrum tvorí dohora sa tiahnuce s Mariánskym stĺpom, fontánou a šikmou mestskou vežou. V meste sa nachádza sa tu , Bárczyovský kaštieľ, , , Thurzov dom, , , katedrálny , , biskupský palác na nám. , naklonená Hodinová veža, , (Wikipedia), , Bethlenov dom (banskabystrica.sk) pamätník .

Kaplnka svätej Barbory, patrónka baníkov obsahuje oltár od Majstra Pavla z Levoče. Matejov dom bol sídlom kráľovského úradníka. V areáli je aj stará radnica – Pretórium (Wikipedia). V meste pôsobí , tanečné Štúdio tanca„, Bábkové na Rázcestí a Divadlo z Pasáže, ktoré ako jediné na Slovensku angažuje hercov s mentálnym postihnutím. Konajú sa tu bienále bábkarskej tvorby „Bábkarská (Wikipedia). sídli v Thurzovom dome. V Mestskom hrad je . zahŕňa viac ako 200 000 exponátov. Mesto poskytuje priestor aj Literárnemu a hudobnému múzeu a Poštovému múzeu Slovenskej pošty (Wikipedia). Pôsobí tu hokejový klub HC `05, futbalový klub , známy je Armádny športový klub Dukla (AŠK) (Wikipedia). V roku 1959 sa v Banskej Bystrici konal prvý filmový festival československého filmu, na ktorom sa prezentoval napr. Ján Kadár, Elmar Klos, , Vladimír Svitáček, Ján Roháč (Ivan Klimeš). sa skladá s týchto mestských častí: , Jakub, , , Kremnička, , Podlavice, , , , , Senica, Skubín, , . Známe je sídlisko , časti: Fortnička, Karlovo, Nový Svet, , , , Žltý Piesok (Wikipedia). V Banskej Bystrici sa narodili napr. (Wikipedia):

V Banskej Bystrici pôsobili napr.: spisovatelia , Karol Kuzmány, Terézia Vansová, básnik Ján Botto, , (Wikipedia), biskup Rudolf Baláž, spisovateľ a historik Bel, básnik , generál Ján Golian, vynálezca Jozef Murgaš, spisovateľka , futbalista , Peter Budaj, Ivan Majeský (Wikipedia). Partnerskými mestami Banskej sú napr.: britský Durham, české Hradec Králové, srbský , grécka , ruská , chorvátsky Zadar, francúzsky Saint-Étienne, americký (Wikipedia), maďarský Salgótarján (Wikipedia).

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post

novypopular.eu