Hits: 5560

Banská je centrum stredného Slovenska aj celého Slovenska. V minulosti boli snahy, aby práve bola hlavným mestom Slovenska. Niektoré centrálne inštitúcie tu aj sídlia. Bola hlavným mestom stredoslovenského kraja. V Banskej Bystrici sú čiastočne zachované a nachádza sa tu aj hrad. Cez mesto preteká rieka Hron. Nad mestom sa vypína vrch , podľa ktorého je pomenované aj domáce . Mesto je aj dopravným uzlom: na trase Zvolen – Vrútky, smer , Červená Skala, smer Donovaly, smer . Letisko mesto nemá, neďaleko sa nachádza medzinárodné letisko . Banská má jeden z najkrajších cintorínov, aké som kedy videl. Nemecky je Banská Neusohl, maďarsky Besztercebánya, latinsky . Iné historické názvy: , Byztherze, Byzterchebana, , , , , Bistrichie Soliensis, Bystricia, , Byztricia, Bystrichia, , Novum Zolium, , Nouozolium, Beszterczebánya, Banska Bistryca, Besztercebánya, Baňská (Wikipedia), , , , Novisolium, (Wikipedia). Leží v nadmorskej výške 362 metrov (Wikipedia). Žije tu necelých 80 000 obyvateľov, je šiestym najväčším mestom na Slovensku vďaka tomu (Wikipedia). V roku 1720 tu žilo 2 646, v roku 1918 10 776 ľudí (Jozef Ďuriančik). Mesto bolo osídlené už v 9. storočí (Wikipedia).

Osada ležiaca vo Zvolenskej kotline, v údolí Hronu medzi Kremnickými, Starohorskými vrchmi a Poľanou sa vďaka saským kolonistom, ktorí na území dnešného mesta vytvorili základňu banskej výroby, stala významnou (banskabytrica.sk). Od roku 1255 bola Banská kráľovským mestom Uhorska (Wikipedia). V minulosti sa tu ťažila najmä , železo a striebro (Wikipedia). V roku 1380 došlo ku založeniu Zväzu stredoslovenských banských miest (banskabystrica.sk). V roku 1494 tu vznikla spoločnosť (Uhorský obchod, alebo aj ), ktorá bola v 16. storočí jednou z najväčších a najmodernejších ťažobných spoločností tej doby (Wikipedia). V roku 1495 došlo k založeniu Turzovsko – Fuggerovskej spoločnosti s meďou (banskabystrica.sk). Vďaka tureckej expanzii sa v roku 1589 nechalo mesto opevniť kamennými hradbami (Wikipedia). V roku 1605 došlo k obsadeniu a vyplieneniu mesta hajdúchmi Štefana Bočkaja. V roku 1620 zvolili Gabriela Bethlena za uhorského kráľa (v dnešnom Bethlenovom dome na Dolnej ulici). Tradičné radvanské jarmoky sa konajú od roku 1655. Od roku 1841 začína fungovať mestské (banskabystrica.sk).

Čítaj príspevok  Kamenica - obec v Spišskošarišskom medzihorí

Počas 2. svetovej , po vypuknutí Slovenského národného sa Banská stala politickým, vojenským aj administratívnym centrom Slovenska. Sídlila tu aj , prišla sem aj delegácia československej emigrantskej v Londýne aj predstavitelia moskovského vedenia Komunistickej strany Československa. Sídlila tu anglo-americká a sovietska vojenská misia (Wikipedia). V roku 1981 bola odovzdaná Rooseveltova nemocnica. V roku 1992 bola zriadená Univerzita Mateja Bela a rokom 1997 sa začína písať história Akadémie umení (banskabystrica.sk). Vďaka historickému centru a blízkym horám je mesto populárnou zimnou aj letnou turistickou destináciou (Wikipedia). Stredoveké centrum mesta je od roku 1955 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Areál mestského hradu (Barbakan) je národnou kultúrnou pamiatkou (Wikipedia).

Mestský hrad vznikol popri pôvodnej baníckej osade, ktorá predchádzala založeniu mesta. Funkciou hradu bolo chrániť výnosy s ťažby drahých kovov a kráľovskú pokladnicu. Sídlil tu zástupca kráľa a cirkvi, schádzala sa tu . Areál tvorí kostol Panny Márie, Matejov dom, tzv. slovenský kostol, radnica, budova fary, kamenné opevnenie s baštami a vstupná brána s barbakanom. V roku 2005 prebehla kompletná rekonštrukcia mestského hradu. Od roku 2009 je v priestoroch hradu kaviareň a reštaurácia (wikipedia.sk).

Samotné centrum tvorí dohora sa tiahnuce námestie Slovenského národného s Mariánskym stĺpom, fontánou a šikmou mestskou vežou. V meste sa nachádza sa tu kaštieľ Radvanských, Bárczyovský kaštieľ, , , , , galéria Dominika Skuteckého, katedrálny , , biskupský palác na nám. , naklonená Hodinová veža, Kamenná vila, (Wikipedia), , Bethlenov dom (banskabystrica.sk) pamätník .

Kaplnka svätej Barbory, patrónka baníkov obsahuje oltár od Majstra Pavla z Levoče. Matejov dom bol sídlom kráľovského úradníka. V areáli je aj stará radnica – (Wikipedia). V meste pôsobí , tanečné „, a Divadlo z Pasáže, ktoré ako jediné na Slovensku angažuje hercov s mentálnym postihnutím. Konajú sa tu bienále bábkarskej tvorby „Bábkarská (Wikipedia). Stredoslovenské múzeum sídli v Thurzovom dome. V Mestskom hrad je Štátna Galéria. Múzeum Slovenského národného zahŕňa viac ako 200 000 exponátov. Mesto poskytuje priestor aj Literárnemu a hudobnému múzeu a Poštovému múzeu Slovenskej pošty (Wikipedia). Pôsobí tu hokejový klub HC `05, futbalový klub , známy je Banská (AŠK) (Wikipedia). V roku 1959 sa v Banskej Bystrici konal prvý filmový festival československého filmu, na ktorom sa prezentoval napr. , Elmar Klos, , Vladimír Svitáček, (Ivan Klimeš). sa skladá s týchto mestských častí: Iliaš, Jakub, , , , , , , , , , , Skubín, Šalková, Uľanka. Známe je sídlisko , časti: Fortnička, , Nový Svet, Trosky, , Uhlisko, Žltý Piesok (Wikipedia). V Banskej Bystrici sa narodili napr. (Wikipedia):

Čítaj príspevok  Život v Prešove

V Banskej Bystrici pôsobili napr.: spisovatelia Moyzes, Karol Kuzmány, , básnik Ján Botto, , (Wikipedia), biskup , spisovateľ a historik , básnik , generál , vynálezca , spisovateľka , futbalista Marek Hamšík, , Ivan Majeský (Wikipedia). Partnerskými mestami Banskej sú napr.: britský Durham, české Hradec Králové, srbský Vršac, grécka Larissa, ruská , chorvátsky Zadar, francúzsky Saint-Étienne, americký (Wikipedia), maďarský Salgótarján (Wikipedia).

Odkazy:

Námestie

Fontána na námestí

Hrad

Use Facebook to Comment on this Post

novypopular.eu