2011, 2012, 2013, Časová línia, Príroda, Rastliny

Flóra Oravy

Hits: 745

Región Oravy patrí medzi chladné oblasti Slovenska. Iba dolina rieky Orava patrí do mierne teplej oblasti. Vodná nádrž Orava spôsobila zmenu pôvodných lúčnych spoločenstiev. V lesoch má zastúpenie smrek, jedľa, buk, borovica, smrekovec. Smrekové monokultúry tvoria väčšinu. Rozšírená je borievka obyčajná (sorger.sk). Je tu zastúpený stupeň pahorkatín, podhorský, horský až subalpínsky. V nižších polohách prevažujú listnaté lesy. Vyskytuje sa tu aj jelša, breza, lieska. Floristicky najzaujímavejšie sú rašeliniská Hornej Oravy – Klinské rašelinisko, a rašelinisko na Suchej Hore (orava.sk). Klinské rašelinisko, zásobované len zrážkami, je Národnou prírodnou rezerváciou, predstavuje najviac vyvinuté vrchoviskové rašelinisko nelesného typu na Slovensku (orava-region.sk).

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, Časová línia, Dokumenty, Stavebné dokumenty, TOP, Zrúcaniny

Zrúcaniny

Hits: 1241

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post

2007, 2010, 2011, 2012, 2014, Časová línia

Svetlo

Hits: 4710

Use Facebook to Comment on this Post

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, Časová línia, Dokumenty, Stavebné dokumenty, TOP

Okná

Hits: 1776

Use Facebook to Comment on this Post