2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, Akvaristická prax, Akvaristika, Časová línia

Skupinové zábery, celé akvária

Hits: 19031

Tu sa nachádzajú na niektoré moje aj cudzie . Možno podľa nich pozorovať vývoj niektorých í. Nachádza sa tu aj zopár záberov, ktoré dokumentujú stav u niektorých chovateľov, čo môže znamenať aj to, že tieto spĺňajú svoju funkciu a zá aj estetické kritéria. Nádrže sú to rôzne, rastlinné aj , snažím sa prezentovať to, čo je pekné, dobré, zaujímavé, vzácne.

Use to Comment on this Post