Informácie, O stránke

Register článkov a kľúčových slov

Hits: 7277

Prís­pev­ky

#


Kľú­čo­vé slo­vá v prís­pev­koch s výsky­tom nad 10

Use Facebook to Comment on this Post

Informácie, O stránke

Úspešnosť bannerovej reklamy

Hits: 2843

Úspeš­nosť ban­ne­ro­vej rekla­my na www​.sozo​.sk ku dňu 19.01.2015. Cel­ko­vý počet, momen­tál­ne pou­ží­va­ných, načí­ta­ných reklam­ných gra­fic­kých prv­kov je 3 946 208, k čomu sa via­že 2 400 kliknutí.

Ban­nerŠír­kaPočet náv­štev­ní­kov na klik
Exo­ti­ka Bratislava468259
Popu­lár595350
Akva­te­ra Trenčín468353
akva​.sk biely468360
Popu­lár468405
Akva­land468513
Akva­te­ra Trnava468556
akva​.sk čierne468561
Face­bo­ok Akvatrh468568
cich​lid​por​tal​.sk468576
Exo­ti­ka Bra­ti­sla­va rok DE468588
Exo­ti­ka Bra­ti­sla­va rok468591
Akva­te­ra Olomouc468633
Ostrav­ské Fau­na trhy4681 139
Info­re­kla­ma10001 378
Akva­te­ra Košice4682 102
Exo­ti­ka Bratislava10002 555
Popu­lár50011 346
CELKOM468541 (508 265 zobrazení)
Akva­te­ra Trenčín190395
Exo­ti­ka Bratislava270927
Aqu­aworld190945
Denis190961
Exo­ti­ka Bratislava300976
akva​.sk1901 020
Akva­te­ra Košice3001 271
Únia akva​.cz1901 275
Úval­ský spo­lek akvaristů1901 338
Popu­lár obálky1901 362
dis​kus​.sk1901 365
Akva­te­ra Trnava1901 432
cich​lid​.sk1901 433
Riz­la­ci1901 613
Popu­lár červený1901 699
Čes­ký Cich­lid klub1902 182
Popu­lár aktuálny1902 217
aqu​atab​.cz1902 342
Popu­lár čierny1903 061
cich​lid​por​tal​.sk1903 848
CELKOM2701 802 (1 162 473 zobrazení)
Aqu­abur­za Ostrava88220
Ostrav­ské Fau­na trhy88387
Akva­te­ra Olomouc881 412
Akva­land882 469
akvar​ko​.cz883 112
ifau​na​.sk883 283
cat​fish​.cz883 315
akva​rij​ni​.cz883 746
akva​.sk883 876
akva​ma​la​wi​.com884 039
CELKOM882 983 (2 275 470 zobrazení)
SUMA1 644 (3 946 208 zobrazení)

Use Facebook to Comment on this Post