2003, 2004, 2007, Akvaristická prax, Akvaristika, Časová línia

Reprezentatívne akvária

Hits: 23830

Tie­to nádr­že zaria­di­li rôz­ni akva­ris­ti a mne sa veľ­mi za páči­li. Sú tu akvá­ria Iva­na Vyslú­ži­la, Micha­la Tou­fa­ra, Šte­fa­na Vet­rá­ka, Ada­ma Lewic­ké­ho, Dad­ma­na, Astrid a Pav­la Pap­so­na. Pokiaľ máte ambí­ciu byť tu zve­rej­ne­ný aj vy, skús­te mi poslať foto­gra­fie svoj­ho akvá­ria, mož­no sa aj tie vaše ocit­nú tu.

Use Facebook to Comment on this Post