Hits: 68

leží v Lužických horách, neďaleko od Českej Kamenice (region-ceskesvycarsko.cz). Vznikol v treťách, kedy roztavený prenikol na povrch a stuhol do podoby kamenných „varhanových píšťal“ (Informačná tabuľa). Od roku 1964 je národnou prírodnou pamiatkou. Približne okolo roku 1870 tu bol lom, v ktorom sa získaval stavebný . Ťažilo sa do roku 1940. Po vojne v roku 1945 sa obnovila až do roku 1973 (region-ceskesvycarsko.cz). 

Use to Comment on this Post