Hits: 869

, nemecky , je v severných Čechách, cez ktoré tečie . Historické jadro je mestskou pamiatkovou zónou. Na ploche 38.76 km2 žije 5247 obyvateľov. Nadmorská výška mesta je 301 metrov nad morom (Wikipedia CZ).  lemujú , a (luzicke-hory.cz). Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1352, avšak vo väčšine publikácií je uvedené, že bolo založené už pred rokom 1283 (Wikipedia CZ). Podľa luzicke-hory.cz vzniklo možno už v 11. storočí a obývané bolo Lužíckými Srbmi. Okolo polovice 13. storočia sem prišli nemeckí osídlenci. V roku 1394 tu stálo 67 (luzicke-hory.cz). Po druhej svetovej vojne bola vysídlená väčšina miestnych obyvateľov. Od roku 2005 je tzv. Historickým mestom. Zámok pochádza z prvej polovici 16. storočia. Miestne časti: Česká Kamenice, , , , , , , , , Víska pod (Wikipedia CZ). O jesene 1856 do leta 1857 navštevoval tunajšiu meštiansku školu (ceska-kamenice.cz). V mladosti tu v rokoch 1720 – 1728 žil , ktorého Alexander bol lesníkom na tunajšom panstve (luzicke-hory.cz).

  • Kamenica v Spišskošarišskom medzihorí

 

Use to Comment on this Post