Hits: 1744

Kúpeľné leží na ľavom Dunaja, tam kde sa začína ohýbať (sturovo.sk), na juhovýchodnom cípe Podunajskej nížiny, na rozhraní zlomov Hronskej a Ipeľskej sprašovej tabule. Patrí do najteplejšej oblasti Slovenska (sturovo.sk). Obklopené Kováčovskými kopcami. Pri meste sa vlieva do Dunaja. Je najjužnejším mestom Slovenska (sturovo.sk). Žije tu viac ako 10 000 obyvateľov (Wikipedia.sk). Termálne kúpalisko Vadaš má kapacitu 10 000 návštevníkov. Jeho rozloha je 36 hektárov (sturovo.sk). V roku 1949 bol pri Dunaji zrealizovaný vrt v hĺbke 140 metrov, ktorý objavil termálnej s teplotou 30°C. Následne sa začalo s budovaním termálneho kúpaliska. V roku 1973 bol objavený ďalší zdroj termálnej v hĺbke 130 metrov s teplotou 39.7°c a výdatnosťou 70 l/s, ktorý sa stal zdrojom Vadaša (Wikipedia.sk).

je známe svojou toleranciou. Celé stáročia tu pokojne spolunažívajú rôzne národnosti a (sturovo.sk). V rímskom období sa na mieste mesta nachádzala strážna stanica . Mesto vzniklo pravdepodobne z osád a (sturovo.sk). Príchod maďarských kmeňov sa datuje na rok 896. Podmanili si pravý breh Dunaja s dovtedy slovanským hradom , dnešným Ostrihomom (Wikipedia.sk). Letohrádok dal v 10. storočí vybudovať syn maďarského kmeňového náčelníka Arpáda. bola opevnená, preto sa používal názov ,  (sturovo.sk). Prvá písomná zmienka o osade je z roku 1075 (sturovo.sk), je spojená s vybudovaním rímskej vojenskej kolónie na mieste dnešného Ostrihomu. V marci 1241 rozvrátili tatárske hordy Batuchána. V priebehu 16.-17. storočia bol pre meste zaužívaný názov aj , , , a Párkány (sturovo.sk).

V máji až júni 1946 sa 1600 občanov maďarskej národnosti podrobuje reslovakizácii v nádeji, že sa ich bezprávny vzťah zmení. V decembri 1947 až do februára 1948 prebieha vysídľovanie maďarských rodín na , najmä do Žatca. Celkovo bolo vysídlených 217 osôb. Možnosť beztrestného návratu sa im poskytla po 28 mesiacoch, v priebehu marca 1949. V roku 1965 zažilo . 25 bolo zrútených, 40 silne poškodených. Pri obnove účinne pomáhalo Most, na pamiatku ktorého je pomenovaná . 17. novembra 1991 sa uskutočnilo referendum na prinavrátenia názvu mesta . 87 % z 57 % zúčastnených bolo za, avšak vláda odmietla vyhovieť (Jozef Slabák).

Use to Comment on this Post