Hits: 1349

Táto najkratšia roklina Slovenského raja je od roku 1963 jedinou sprístupnenou v jeho južnej časti. Na jednom kilometri prekonáva 228 metrov (Matkovčík). Prameňom potoka pretekajúceho roklinou je mohutná vyvieračka – (slovenskyraj-info.sk). V rokline sa nachádzajú skupina vodopádov – Najvyšší z nich je vysoký 22.5 metra (vypadni.sk).

Use to Comment on this Post