Hits: 2563

Malé vodo­pá­dy Stu­de­né­ho poto­ka sa nachá­dza­jú v Malej Stu­de­nej doli­ne. Nedaj­te sa pomý­liť náz­vom, vodo­pá­dy sú to pomer­ne veľké :-).

Nachá­dza sa 1276 met­rov nad morom, pre­ko­ná­va 18 met­ro­vý výš­ko­vý roz­diel (por​tal​tat​ra​.sk).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post