Hits: 1976

sa nachádza v Mengusovskej doline (). Meria 4.9 km, vyteká z Veľkého Hincovho plesa, z nadmorskej výšky 1940 metrov. Spolu s ľavostrannou Krupou vytvára rieku (wikipedia.sk).

  • Bogdan Kaleta

Use to Comment on this Post