Hits: 3782

Turisticky patrí medzi najnavštevovanejšie Vysokých Tatier. Prvým jej majiteľom bol , ktorý ju získal v roku 1264. Je pozoruhodné, že až do roku 1897 bola dolina vo vlastníctve Botyzových potomkov Mariássyovcov (topky.sk). Preteká ňou Hincov potok. V hornej časti sa delí na Hincovu kotlinu a Kotlinu Žabích plies. V Hincovej kotline je najväčšie a najhlbšie pleso na slovenskej strane Tatier – Veľké Hincove pleso. Okrem toho sa tu nachádza a . V Kotline Žabích plies sú Veľké, Malé a . V dolnej časti pri ústí Zlomiskovej je Popradské pleso (wikipedia.sk).  sa nachádza medzi Mlynickou a Štôlskou dolinou.

Use to Comment on this Post