Hits: 1913

je najmladšia z tatranských osád, vznikla v roku 1956 vo výške 1040 metrov nad morom. Je v nej vojenský liečebný ústav pre liečbu respiračných ochorení a tuberkulózy. je prísne liečebná, nie je východiskom pre turistiku, nemá ubytovacie, ani stravovacie . Jej názov je odvodený od neďalekej Tatranskej Polianky. Medzi týmito dvoma obcami pôvodne stála poľovnícka chata Daniela Rolanda Diergardta, ktorý v rokoch 1898 – 1929 vlastnil okolité . Samotu nazývali aj . Dnes je tam  s lesovňou TANAPu (vysoketatry.sk).

Use to Comment on this Post