Hits: 831

Dol­né Pova­žie tvo­ria okre­sy Galan­ta, Pieš­ťa­ny, Šaľa, Hlo­ho­vec, Trna­va a z okre­su Nové Mes­to nad Váhom 4 juho­vý­chod­né obce (slo​vak​re​gi​on​.sk).


Dol­né Pova­žie com­pri­ses the dis­tricts of Galan­ta, Pieš­ťa­ny, Šaľa, Hlo­ho­vec, Trna­va, and four sout­he­as­tern muni­ci­pa­li­ties from the Nové Mes­to nad Váhom dis­trict (slo​vak​re​gi​on​.sk).


Use Facebook to Comment on this Post