Hits: 686

Dol­né Pova­žie tvo­ria okre­sy Galan­ta, Pieš­ťa­ny, Šaľa, Hlo­ho­vec, Trna­va a z okre­su Nové Mes­to nad Váhom 4 juho­vý­chod­né obce (slo​vak​re​gi​on​.sk).

Use Facebook to Comment on this Post