Hits: 3204

– slovenský je s bohatou históriou, ležiace v Podunajskej nížine. Trnave je krajské , a je a vždy bolo, jedným z významných miest Slovenska. Leží v centre Trnavskej pahorkatiny. V meste sa zachovalo historické jadro, dokonca aj . Rozloha mesta je 72 km2 (trnava.sk). Ku 31.12.2011 tu žilo 66 219 obyvateľov (Wikipedia). Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1211. V dobe vzniku patrila medzi najväčšie Európy. založil v roku 1635 Trnavskú univerzitu. Do roku 1777 bola najväčšou a najvýznamnejšou inštitúciou v bývalom Uhorsku. V Trnave bola koncom 18. storočia Antonom Bernolákom kodifikovaná slovenčina (trnava.sk). Dnes je v Trnave aj a Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej . V Trnave sa narodil hudobný skladateľ , básnik . Pôsobili tu aj spisovatelia a Svetozár Hurban-, historik , fotograf (Wikipedia). V meste sa konáva , Tradičný trnavský jarmok, Trnavské kultúrne , Trnavské , Festival . Nachádza sa tu Jána Palárika, knižnica Juraja Fándlyho, , amfiteáter. Niektoré pamätihodnosti: mestská veža, baroková , kostol sv. Heleny z roku 1238, klariský z 13. storočia, z roku 1380, univerzitná , svätého Jakuba, apoštola, pavlínsky , jezuitský , uršulínsky (Wikipedia). Pomerne známe sú . Neďaleko od mesta sa nachádza pekná lokalita – .

Use to Comment on this Post