2013, Časová línia, Doliny, Gemer, Krajina, Príroda, Slovenská krajina

Zádielská tiesňava

Hits: 2370

Zádielska tiesňava sa nachádza medzi krasovými planinami a Zádielskou planinou. Vyerodovala ju riečka () (Wikipedia), . Je najhlbšou tiesňavou na Slovensku. Je najlepšie viditeľná zo Zádielskej na Krkavčích skalách (slovensky-kras.eu). V čase meterologicko – hydrologických extrémoch sa Blatnica mení v dravú rieku s obrovskou eróznou energiou. Na prelome mája a júna 2010 zasiahla región tisícročná . Tiešňava je 400 metrov hlboká, 2 km (Wikipedia). Od roku 1954 je Národnou prírodnou rezerváciou (enviroportal.sk). Jedinečná  Zádielskej je dôsledkom hraničného lokácie medzi Slovenským krasom a Slovenským rudohorím (Informačná tabuľa). 

ťou tiesňavy je 105 metrov vysoký ihlanovitý útvar – skalná , ktorý vďaka svojmu tvaru dostal názov . V hornej časti je , ktorá dosahuje asi 20 % výšky Cukrovej homole. V Zádielskej tiesňave poznáme asi 100 jaskýň, najznámejšia je . Aj z niekoľkých kilometrov je vidno Orliu dieru (Sas-lyuk), ktorej vchod leží v mohutnej skalnej stene – Orlia bašta. Najväčšou je (Wikipedia).

Use to Comment on this Post

2013, Časová línia, Gemer, Kaštiely, Krajina, Parky, Príroda, Slovenská krajina

Gemerská perla – kaštieľ v Betliari

Hits: 2341

sa nachádza neďaleko Rožňavy. Postavili ho na základoch staršieho renesančného kaštieľa Bebekovcov na začiatku 18. storočia (Wikipedia). bol súťou Brzotínskeho panstva, ktoré v stredoveku vlastnili . Na mieste dnešného kaštieľa je pravdepodobne dali postaviť malý vodný . Avšak v roku 1566 museli Horné opustiť. Správcom už cisárskeho majetku bol v roku 1578 . zastávali funkciu hradných kapitánov 400 rokov (betliar.eu). Andrássyovský kaštieľ v Betliari je jediným kaštieľom na Slovensku, ktorý sa po roku 1945 zachoval so svojím pôvodným zariadením a zbierkami (snm.sk). Poslední členovia betliarskej vetvy Andrássyovcov opustili svoje majetky v roku 1944. Čiastočné stavebné úpravy a obnova objektov boli vykonávané v rokoch 1982 – 1986. V roku 1985 bol celý areál kaštieľa aj parkom vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku (snm.sk). Rozsiahla kaštieľa bola ukončená v roku 1994 (snm.sk). Jednou z najväčších pozoruhodností kaštieľa je ústredná knižnica, ktorú založil . Uchováva vyše 14-tisíc zväzkov (slovakia.travel). Najvzácnejšími sú , ktorých je päť. Najstaršia z roku 1486 a bola vydaná v átkach. Knižnica má takmer tretinu zbierok už aj v digitálnej podobe (obecbetliar.sk).

Ku kaštieľu patrí park s rozlohou 57 hektárov, bol založený v rokoch 1792 – 1795 záhradníkom Henrichom Nebbienom vďaka iniciatíve Leopolda Andrássyho. Od roku 1978 je zaradený do zoznamu umelecky a kultúrne hodnotných parkov sveta UNESCO. Od roku 1985 je národnou kultúrnou pamiatkou (snm.sk). V parku je unikátny umelý vodný , ktorý pozostáva zo sústavy umelých vodných rigolčekov odvádzajúcich vodu z Betliarskeho potoka do troch jazier, troch fontán a tzv. Veľkého vodopádu, najväčšieho svojho druhu na Slovensku (snm.sk). V parku je pri rybníku zverinec v podobe ého hradu s vežičkou, kde Andrássyovci chovali medveďa hnedého, líšku, vlka a rysa. Nachádza sa tu slobodomurársky a , japonský most či , pri vstupnej bráne sa nachádza klasicistická rotunda z konca 18. storočia (snm.sk). Nachádza sa tu rímsky vodopád, navrhnutý v roku 1823 Josefom Bergmannom. Je 9 metrov vysoký a je najvyšším umelým vodopádom na Slovensku (Denisa Ballová). V parku sú stále zvyšky prastarého tisového lesa (Wikipedia).

:

Use to Comment on this Post

2013, Časová línia, Gemer, Gemerské obce, Jazerá, Krajina, Obce, Príroda, Slovenská krajina, Slovenské obce, Vodné nádrže

Dedinky, vodné nádrže Palcmanská a Dobšinská Maša

Hits: 2507

sú obcou na Hornom Gemeri (dedinky.eu), v údoli , pod južnými svahmi planiny . Na území Národného parku (Zdroj: neznámy). V obci žije asi 300 obyvateľov v nadmorskej výške 795 metrov nad morom. Vznikla v roku 1933 zlúčením baníckych osád a (dedinky.eu). Imrichovce boli banskou osadou zo 14. storočia, jej názov je odvodený od zemepána Imricha Csákyho. Štefanovce boli rovnako banskou osadou zo 14. – 15 storočia (dedinky.eu). V roku 1960 bola k obci pripojená aj . Charakter sformovala vodná postavená v 50-tych rokoch 20. storočia (dedinky.eu). Palcmanská Maša je najväčšia vodná nádrž v Slovenskom raji. Jej účelom je akumulovanie pre vodnú elektráreňv Dobšinej, vyrovnanie prietok rieky Hnilec a pre rekreačné účely. Jej objem môže dosiahnuť viac ako 11 miliónov m3 vody. Zatopená plocha má rozlohu 86.5 hektárov (wikipedia.sk). Palcmanská Maša patrí k najchladnejším nádržiam u nás. Obec ponúka turistom možnosti ubytovania a aktívneho pohybu v prírode (wordpress.com).

Use to Comment on this Post

2013, Časová línia, Gemer, Krajina, Slovenská krajina, TOP

Gemer

Hits: 2506

sa rozprestiera od prameňa Hrona na severe, po výbežky Cerovej vrchoviny na juhu, od Sorošky na východe, po oždianske serpentíny na západe (Rudolf Kukura). Zahŕňa okresy Rimavská , Revúca a (mojeslovensko.sk). Zhruba sa dá povedať, že Gemer sa nachádza na od Spiša po s Maďarskom.

Pôvod slova Gemer má súvislosť s hematitom a jeho morfologickou podobnosťou s hemoroidmi (Ján Pivovarči). Na Gemeri nikdy neboli veľké . Skôr mestečká na mieste bývalých baníckych osád. Náleziská nerastných surovín v Spišsko-gemerskom rudohorí dlhé stáročia určovali na Gemeri. Rozvinuté bolo a . Unikátnymi pamiatkami sú tri zachované v Nižnej Slanej, Vlachove a v Sirku – Červeňanoch. V mnohých obciach dodnes prežívajú – výroba šindľov, tkanie pokrovcov, , a . Gemer má bohaté dejiny spojené so šľachtickými rodmi Bebekovcov, Andrássyovcov a Coburgovcov. V 16. a 17. storoči na Gemeri vládli . Medzi najnavštevovanejšie miesta Gemera patrí hrad , Kaštieľ v Betliari, zrúcanina Muránskeho hradu, historické Rožňavy, Rimavskej Soboty, vodné Dedinky, v Tornali, na Teplom vrchu. Gemer hraničí s národnými parkami a . Na juhu Gemera je chránená krajinná oblasť . Slovenský je našou jedinou biosférickou rezerváciou evidovanou v zozname UNESCO. Na Gemeri je a . V Slovenskom krase je (Rudolf Kukura).

Výber článkov

 

Use to Comment on this Post