Hits: 2292

je banícke , v ktorom sa od 10. storočia ťaží a . Jeho nemecké pomenovanie je , maďarské , latinské . Na rozlohe 43.13 km2 tu žije 5 356 obyvateľov. Leží v Kremnických vrchoch v severnej časti Tekova. Od roku 1328 je slobodným kráľovským mestom. Bola prezývaná aj ako . Mincovňa v Kremnici je najstaršou mincovňou na svete, funguje dodnes od roku 1328 (Wikipedia). Prvá písomná zmienka o Kremnici je z roku 1328. Historické názvy mesta: , . Na začiatku 15. storočia žilo v Kremnici asi v 250 domoch 3 000 obyvateľov. V 15. a 16. storočí sa povrchové ložiská vyčerpali a banská začala upadať. V 18. storočí tu pôsobili vo väčšom počte , , tesári, , debnári, klobučníci, , , , , , , íri, kožušnici, garbiari, ševci, minciari, kramári. V roku 1880 postihlo mesto zrútením starých šácht a štôlní. Do začiatku 20. storočia mali v meste prevahu (Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť). Kremnické , patrili k najhodnotnejším minciam v Európe. Vyrazili ich 21.5 miliónov (mint.sk). Mestský hrad je národnou kultúrnou pamiatkou (Wikipedia). z 13. storočia. je doložený zo 14. storočia. Gotická  je zo začiatku 16 storočia. Špitálsky  je z konca 14. storočia. Baroková s kostolom je zo 17. storočia. Neskôr bol rozšírený o loretánsku kaplnku. V 15. storočí vznikla v Kremnici cirkevná knižnica. V roku 1739 knižnica františkánov. Nachádzajú sa v nej aj z Nemecka a Talianska. V knižnici a archíve rímskokatolíckej fary sú é zo 14. a 15. storočia. Aj mnohé ďalšie obsahujú veľmi cenné tlače. V Kremnici sa zachovali banské dvojpodlažné z konca 17. a začiatku 18. storočia. V 16. a 17. storočí tu vyrábali organy Burian a Stirbitz (e-obce.sk).

Neďaleko od Kremnice sa nachádzajú rekreačné strediská a . stopa v bežeckom lyžovaní s bohatou históriou.  napája termálny , ktorého je mierne rádioaktívna a silne mineralizovaná. pri výtoku je 36°C, má liečebné účinky (Wikipedia). Obyvatelia mesta boli okrem domácich aj z Talianska, Bavorska, Rakúska, Sliezska a Čiech () (visitkremnica.com). sa stala jedným z centier bývalých nemeckých jazykových ostrovov na strednom Slovensku, ktoré sa až v 20. storočí začali nazývať . Medzi mesta patrí: prozaik Gustáv Zechenter-Laskomerský, spisovateľ Jozef Cíger-Hronský, herec , huslista , basketbalista , chodec  (Wikipedia), hudobný skladateľ  (e-obce.sk).

Uskutočňuje sa tu viacero umeleckých a športových podujatí. je európsky festival humoru a satiry, ktorý sa koná koncom augusta od roku 1980. je . je medzinárodný organový festival, ktorý sa koná od roku 1996 v kostole svätej Kataríny.  je folkový a akustický festival. sú novým podujatím poriadaným od roku 2009 (Wikipedia). Ďalším podujatím je (visitkremnica.com).

:

Use to Comment on this Post