Hits: 2320

je centrom severozápadného Slovenska, je krajským sídlom. V Žiline žije 82 925 obyvateľov na ploche 80.03 km2. leží v údolí , v Žilinskej kotline, na sútoku s riekou a v nadmorskej výške 333 metrov nad morom (zilina.sk). Prvá písomná zmienka o Žiline – je z roku 1208 (Ľubomír Viliam Prikryl, Peter Štanský). Mesto sa rozvíjalo v blízkosti Žilinského hradu, ktorý existoval do polovice 15. storočia. Zaujímavé je, že doteraz nebol objavený. V Žiline žili a z Tešína. má ako jediné na Slovensku zachované . V roku 1850 žilo v Žiline 2 326 obyvateľov, v roku 1911 10 000 (Peter Štanský). Mestské časti: , , , , , , , , , , Solinky, , , , , , , , , . Lokálne časti: , , Ká, Malá , , Nový Chlmec, , , , Veľký , . Posledný májový týždeň sa v meste konajú Staromestské slávnosti. Známi rodáci: moderátorka , spisovateľ , herec , , Dušan , , , režisér Šulík, futbalisti , , , , cyklista (Wikipedia),

 

 

Use to Comment on this Post