Hits: 4252

Po absol­vo­va­ní Akva­fi­tuŽili­ne v decem­bri 2009 nás pozval Jan­ko Budai do svoj­ho akva­ris­tic­ké­ho krá­ľov­stva. Boli nás 3 – 4 autá a bolo sa načo poze­rať, aj o čom sa pozho­vá­rať. Mne bolo jas­né, že Jano moly musí, a že sa plný úsi­lia pus­til do cho­vu kre­ve­tiek.

Use Facebook to Comment on this Post