Hits: 3349

Ide o chovateľský veľ, ktorý sa ale dosť líši od iného konaného v Nürnbergu. Veľmi sa mi páčilo, že duisburgský veľtrh na mňa pôsobil „„. Nebol to , honba za veľkých obchodom, za peniazmi. Skôr som mal pocit, že ide o uspokojenie obyčajných malých zákazníkov, ba dokonca často až o propagáciu . Na veľkej ploche sa tam prezentovali aj niektoré iniciatívy ako , a napokon aj Diskus Championat a – výstava bojovníc. Výstavisko navštívilo neskutočné množstvo ľudí, cca 40 000, výstava trvala od 2.10 do 10.10.2008. Záujem bol asi o všetko, o , o techniku, literatúru, , výstavu terčovcov. Tovar bol rozmanitý, ponuka lá, ja sa určite do Duisburgu vrátim. Z veľtrhu šli do akvaristiky Hobby ZOO Tillmann.

Use to Comment on this Post