2008, 2011, 2015, Časová línia, Dolná Nitra, Krajina, Nitrianske obce, Obce, Slovenská krajina, Slovenské obce

Báb

Hits: 2193

je z môjho pohľadu celkom útulná, tichá obec, ktorá je neďaleko od .

Leží na Nitrianskej sprašovej pahorkatine, 19 km od Nitry. V katastri boli objavené  z laténskej doby. Začiatkom 11. storočia na Slovensku zakladali rytiersky rád , ktorých
menoval . Podľa ústneho podania oni mali byť zakladateľmi kostola v Bábe. Je tiež pravdepodobné, že už začiatkom 12. storočia postavili kláštor, pretože prvá písomná zmienka o Bábe je z roku 1156 v listine, ktorá je uložená v archíve Ostrihomskej kapituly. V roku 1241 spustošili Báb , obyvateľov vyvraždili. Začali sa tu usadzovať . Od roku 1788 sa konal každoročne až do roku 1957 veľký , vždy 31. júla (obecbab.sk). Tradícia sa obnovila až v roku 2010. O obci žije okolo 1000 obyvateľov. V katastri obce je pod agátovým lesom vodná . Pri cintoríne sa nachádza lokalita výskytu hlaváčika jarného () (wikipedia.sk). Báb vznikol v roku 1955 zlúčením Veľkého a Malého Bábu (e-obce.sk).

Use to Comment on this Post

2015, Krajina, Obce, Slovenská krajina, Slovenské obce, Zamagurie, Zamagurské obce

Osturňa – goralská obec na Zamagurí

Hits: 365

je rázovitá goralská zamagurská obec, tiahne sa úzkou dolinou, ktorú obkolesujú . Patrí medzi najdlhšie Slovenska. Kataster obce patrí do ochranného pásma Pieninského národného parku. Osturňa leží vo výške 640 až 840 metrov nad morom. Na ploche 41,28 km2 tu žije 300 obyvateľov (Wikipedia). Názov obce je odvodený od slov znamenajúcich chrbát, roh. Historické názvy Osturne: , , , , , , , (obec-osturna.sk).

Neďaleko sa nachádzajú dve prírodné rezervácie: , Malé a prírodná pamiatka (Wikipedia). Osturňa vznikla v roku 1313 (sorger.sk). Prví rusínski sem prišli v roku 1313 (Wikipedia). Prvé osídľovanie prebiehalo v 13. a 14. storočí cez šoltýsov Doosídľovanie v 15. a 16. storočí prebiehalo na základe valašského práva (obec-osturna.sk). Vďaka tomu, že tu neprebehla kolektivizácia, zachovali sa tu typické terasovité políčka. Prevažná ť Osturne je od roku 1979 pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry (Wikipedia).

Use to Comment on this Post

Príroda, Rastliny, Ryby, Vodné rastliny, Živočíchy

Vysnívané druhy rýb a rastlín

Hits: 9248

Rád by som na tomto mieste predstavil svoje túžby po rybách. Všetky prirodzené  sú pre mňa krásne, ale niektoré sú pre mňa väčším pokušením. Možno aj vám trochu pootvorím do sveta, ktorý môžete poznať. Ide o veľa rýb, takže ich budem zverejňovať postupne.

Use to Comment on this Post