Hits: 32246

Bratislava je známa aj ako „Krásavica na Dunaji“ a Mesto Mieru. Rozloha Bratislavy je 367,584 km2. Leží v nadmorskej výške 126 až 514 metrov nad morom. V Bratislavskej aglomerácií žije 546 300 obyvateľov. Denne sem dochádza 150 – 200 tisíc ľudí za prácou. Historické názvy Bratislavy: , , , , Preslavaspurch, , , , , , , Požúň, Prešporok, Prešpurek, . Trvalé osídlenie územia Bratislavy začalo pravdepodobne v mladšej dobe kamennej. V rokoch 400 – 50 pred n.l. tu boli , čoho dôkazom je keltské s mincovňou. Medzi prvým a piatym storočím stredom mesta viedla . Medzi 6. a 8. storočím sem prišli prví a . V rokoch 633 – 658 bola Bratislava súčasťou Samovej ríše. Od konca 8. storočia do roku 833 bola súčasťou Nitrianskeho kniežatstva a do roku 907 Veľkej Moravy (Wikipédia). V rokoch 1241 – 1242 zaútočili na Bratislavu Mongoli, však nedobyli. V roku 1465 založil Matej Korvín Academiu Istropolitanu, prvú univerzitu na území Slovenska (Wikipédia). V rokoch 907 až 1918 bola Bratislava súčasťou Uhorska.

Čítaj podobný článok  Jelsa - obľúbené miesto mnohých v minulosti, aj dnes

V rokoch 1563 – 1830 je Bratislava korunovačným mestom uhorských kráľov. Približne do roku 1870 bola Bratislava prevažne mestom nemecky hovoriaceho obyvateľstva. V roku 1946 sa k Bratislave pripojili Devín, , Lamač, Petržalka, Prievoz, a . V roku 1971 aj , Devínska Nová Ves, Jarovce, , , a Záhorská (Wikipédia). Ružinov má tieto miestne časti: , Pošeň, Prievoz, , , , Vlčie hrdlo, Trnávka. : . : Dolné hony, , , . Nové Mesto: , Jurajov dvor, , Kramáre, , Pasienky / Kuchajda, Vinohrady. : , , . : , , , , . : , , Krčace. : , Rázsochy. Devínska : Devínske jazero, Kostolné, Paulinské, , , , . : , , , Lúky, Ovsište, , , Kapitulský dvor, (wikipedia.sk).

Čítaj podobný článok  Zádielská tiesňava

Osobnosti Bratislavy: nemecký klavirista a skladateľ , nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Philipp Lenard, fyzik a matematik , rabín , sochár  a množstvo iných (wikipedia.sk). 

Príspevky o Bratislave

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post

novypopular.eu