Hits: 31501

je známa aj ako „Krásavica na Dunaji“ a Mesto Mieru. Rozloha Bratislavy je 367,584 km2. Leží v nadmorskej výške 126 až 514 metrov nad morom. V Bratislavskej aglomerácií žije 546 300 obyvateľov. Denne sem dochádza 150 – 200 tisíc ľudí za prácou. Historické názvy Bratislavy: , , , , , , , , , , , , , , . Trvalé územia Bratislavy začalo pravdepodobne v mladšej dobe kamennej. V rokoch 400 – 50 pred n.l. tu boli Kelti, čoho dôkazom je s mincovňou. Medzi prvým a piatym storočím stredom mesta viedla . Medzi 6. a 8. storočím sem prišli prví a . V rokoch 633 – 658 bola súčasťou Samovej ríše. Od konca 8. storočia do roku 833 bola súčasťou Nitrianskeho kniežatstva a do roku 907 Veľkej Moravy (Wikipédia). V rokoch 1241 – 1242 zaútočili na Bratislavu , mesto však nedobyli. V roku 1465 založil Korvín Academiu Istropolitanu, prvú univerzitu na území Slovenska (Wikipédia). V rokoch 907 až 1918 bola súčasťou Uhorska.

Čítaj podobný článok  Letecké dni v Piešťanoch

V rokoch 1563 – 1830 je korunovačným mestom uhorských kráľov. Približne do roku 1870 bola prevažne mestom nemecky hovoriaceho obyvateľstva. V roku 1946 sa k Bratislave pripojili Devín, , Lamač, Petržalka, , a . V roku aj , Devínska Nová Ves, , , , a (Wikipédia). Ružinov má tieto miestne časti: , , , , , , , . : . : Dolné hony, , , Medzi jarkami. Nové Mesto: Ahoj, , , , , Pasienky / , Vinohrady. : , , . : , , , , . : , , . : , . Devínska : , , , , , , . : , Háje, Janíkov dvor, Lúky, , , , , (wikipedia.sk).

Čítaj podobný článok  Morské oko - najväčšie tatranské pleso

Osobnosti Bratislavy: nemecký klavirista a skladateľ , nositeľ Nobelovej ceny za fyziku , fyzik a matematik , rabín , sochár  a množstvo iných (wikipedia.sk). 

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post