Hits: 33724

je známa aj ako „Krásavica na Dunaji“ a . Rozloha Bratislavy je 367,584 km2. Leží v nadmorskej výške 126 až 514 metrov nad morom. V Bratislavskej aglomerácií žije 546 300 obyvateľov. Denne sem dochádza 150 – 200 tisíc ľudí za prácou. Historické názvy Bratislavy: , , Brezesburg, , , , Břetislava, Posonium, , Pressburg, Pozsony, Požúň, , , Istropolis. Trvalé územia Bratislavy začalo pravdepodobne v mladšej dobe kamennej. V rokoch 400 – 50 pred n.l. tu boli , čoho dôkazom je s mincovňou. Medzi prvým a piatym storočím stredom mesta viedla hranica Rímskej ríše . Medzi 6. a 8. storočím sem prišli prví a . V rokoch 633 – 658 bola ťou Samovej ríše. Od konca 8. storočia do roku 833 bola súčasťou Nitrianskeho kniežatstva a do roku 907 Veľkej Moravy (Wikipédia). V rokoch 1241 – 1242 zaútočili na Bratislavu , mesto však nedobyli. V roku 1465 založil Korvín Academiu Istropolitanu, prvú univerzitu na území Slovenska (Wikipédia). V rokoch 907 až 1918 bola súčasťou Uhorska.

V rokoch 1563 – 1830 je korunovačným mestom uhorských kráľov. Približne do roku 1870 bola prevažne mestom nemecky hovoriaceho obyvateľstva. V roku 1946 sa k Bratislave pripojili obce Devín, , Lamač, Petržalka, Prievoz, a . V roku aj Čunovo, Devínska Nová Ves, Jarovce, , , Vrakuňa a Záhorská (Wikipédia). Ružinov má tieto miestne časti: , , Prievoz, , Trávniky, Štrkovec, Vlčie hrdlo, . Vrakuňa: . Podunajské Biskupice: Dolné hony, , Lieskovec, Medzi jarkami. Nové Mesto: , Jurajov dvor, , , Mierová , / Kuchajda, . Rača: Krasňany, Rača, . : Dlhé , Kútiky, , Patrónka, . Dúbravka: Podvornice, , . Lamač: , Rázsochy. : , , Paulinské, Podhorské, , , . : Dvory, Háje, , Lúky, Ovsište, Kopčany, Zrkadlový , Kapitulský dvor, (wikipedia.sk).

Osobnosti Bratislavy: nemecký klavirista a skladateľ , nositeľ Nobelovej ceny za fyziku , fyzik a matematik , rabín , sochár  a množstvo iných (wikipedia.sk). 

Príspevky o Bratislave

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post