Hits: 2224

Devínska leží v nadmorskej výške 172 metrov nad morom. Na ploche 24.22 km2 žije asi 16 000 obyvateľov. Leží na okraji Záhorskej nížiny a na úpätí Devínskej Kobyly. Člení sa na tieto miestne časti: Devínske . Devínska je významných železničným uzlom. Nachádza sa tu automobilka Slovakia a.s..V minulosti tu existovala úzkorozchodná trať, ktorá spájala dnešnú stanicu s Devínom. Bola využívaná pred 2. svetovou vojnou na zo západného úpätia Devínskych Karpát. Nachádzala sa tu vápenka. V 18. storočí tu bola vybudovaná piesková baňa s lanovkou na Sandbergu, pomocou ktorej sa prevážal na na rieku Morava. V roku 1870 vznikol kameňolom a teheľňa. Pôvodný asfaltový pohraničný chodník, tzv. „“ z čias železnej opony, dnes slúži ako cyklotrasa (Wikipedia). 

Pôvodný názov je (devinskanovaves.sk). Ďalšie historické Wass, -Neudorf, újfalu, Neudorf an der  (Wikipedia). Prvý krát je Devinska písomne spomínaná až v roku 1451 (devinskanovaves.sk). Unikátne sú nálezy dokumentujúce slovansko – avarské . Nachádza sa tu jedno z najstarších a najvýznamnejších pohrebísk zo 7 až 9 storočia. Na dvoch návršiach nad moravskou nivou stáli pri štvrti nazývanej v 9.storočí dve veľkomoravské . Na menšej plošine dolného kopca dolného kopca bolo opevnené s označením „“. chránil 2 metre vysoký ochranný val, násyp sa dá aj dnes rozpoznať v teréne. Horné hradisko s označením „“ stálo na vyššej plošine ležiace nad žltou stenou Sandbergu. Opevnenie hradiska tvoril mohutný násyp z juhu posilnený priekopou. Z hradísk sa dalo kontrolovať široké okolie, najmä šíre na druhom brehu Moravy. Nie je vylúčené, že práve tieto boli pevnosťou kniežaťa Rastislava, na ktorú podľa Fuldských aná v roku 869 neúspešne útočil Karol, syn východofranského kráľa Ľudovíta Nemca (Wikipedia). 

V 30-tych rokoch 16. storočia sa sem prisťahovali , ktorí dokonca počtom prevýšili pôvodné obyvateľstvo. To viedlo v roku 1552 ku názvu Chorvátska . Názov Devínska je doložený až z 18. storočia. Od roku 1972 je mestskou časti Bratislavy (devinskanovaves.sk). Aj dnes tu žije najväčšia na území Slovenska, každoročne sa tu koná . Rodáci Devínskej Novej Vsi: spisovatelia ,  (Wikipedia).

Use to Comment on this Post