2010, 2014, Časová línia, Krajina, Slovenská krajina, Spiš, TOP

Spiš

Hits: 2534

je kraj na severe Slovenska, na východ od Vysokých Tatier. Nemecky je Spiš (Wikipedia.sk), latinsky , maďarsky , poľsky . Spišskej stolici vládli rody Zápoľských, Turzovcov, Csákyovcov (Wikipedia.sk). Je to kraj turisticky a kultúrne atraktívny. Ponúka viacero národných parkov: na severozápade regiónu Tatranský národný park, okrem toho , , Nízke Tatry (Wikipedia.sk). ako Levoča, Kežmarok, lokality Spišské Podhradie, Spišský hrad, Spišská Sobota. , Ždiar (Wikipedia.sk). V Slovenskom raji sa nachádza s dĺžkou 18.5 km druhá najdlhšia jaskyňa na Slovensku – . Okrem toho je známa a jaskyňa Psie . Krasové Suchej Belej, Veľkého Sokola sú považované za najkrajšie na Slovensku (rajportal.sk). Spiš je región, ktorý nie vždy patril k Slovensku (Wikipedia.sk). V 11. storočí bol Spiš z juhu obsadzovaný Uhorským a zo severu Poľskom kráľovstvom. Do roku 1802 existovala (), ktorá požívala vý. Od roku 1726 boli centrom provincie . Kopijníci boli . Uhorský kráľ Luxemburský dal z neskoršie vzniknutej Provincie 24 spišských miest, 13 z nich do poľského zálohu, ktorý trval 360 rokov. Ocitli sa v ňom napr. , , Spišská , , , . Predmetom zálohu bol len ekonomický prospech. O koniec zálohu sa vojensky postarala až v druhej polovici 18. storočia . V roku 1614 sa na Spiši konala , tiež nazývaná , na ktorej sa rokovalo o protestantskej organizácii.(Wikipedia.sk). Po vzniku Československa v roku 1918 malo na Spiš po rieku Poprad. Poľskí boli 8.12.1918 porazení pri Kežmarku. V júni 1919 došlo opäť k obsadeniu Poľskom. Do roku 1925 boli tieto spory (aj na Hornej Orave) pomerne intenzívne. Opäť rozhoreli v októbri 1938 a v máji 1945 (Wikipedia.sk). Od 12. storočia sem prichádzali nemeckí , od 14. storočia vyššie polohy osídľujú a , s ktorými prišlo aj iné náboženstvo. Hladným strediskom Židov bola obec . Od 15. storočia tu žijú aj (spis.sk). Na severe Spiša, podobne aj na Orave a v poľskom Spiši a Orave žije goralská menšina, ktorá vznikla v dôsledku troch migračných vĺn. Poľská vláda ich v roku 1918 považovala za Poliakov (Gotkiewicz M., 1969). Po roku 1945 boli z regiónu vyhnaní , takmer všetci. Etnicky je obec pri Starej Ľubovni (Wikipedia.sk).

Niektoré

Use to Comment on this Post

2009, 2011, 2012, 2013, Časová línia, Krajina, Mestá, Mestá, Podunajsko, Slovenská krajina

Bratislava – hlavné mesto Slovenska

Hits: 33723

Bratislava je známa aj ako „Krásavica na Dunaji“ a Mesto Mieru. Rozloha Bratislavy je 367,584 km2. Leží v nadmorskej výške 126 až 514 metrov nad morom. V Bratislavskej aglomerácií žije 546 300 obyvateľov. Denne sem dochádza 150 – 200 tisíc ľudí za prácou. Historické názvy Bratislavy: Braslavespurch, Breslava Civitas, Brezesburg, , , , , , Istropolis, , , , Prešporok, , Istropolis. Trvalé územia Bratislavy začalo pravdepodobne v mladšej dobe kamennej. V rokoch 400 – 50 pred n.l. tu boli Kelti, čoho dôkazom je s mincovňou. Medzi prvým a piatym storočím stredom mesta viedla hranica Rímskej ríše . Medzi 6. a 8. storočím sem prišli prví a Avari. V rokoch 633 – 658 bola Bratislava súťou Samovej ríše. Od konca 8. storočia do roku 833 bola súčasťou Nitrianskeho kniežatstva a do roku 907 Veľkej Moravy (Wikipédia). V rokoch 1241 – 1242 zaútočili na Bratislavu , mesto však nedobyli. V roku 1465 založil Matej Korvín Academiu Istropolitanu, prvú univerzitu na území Slovenska (Wikipédia). V rokoch 907 až 1918 bola Bratislava súčasťou Uhorska.

V rokoch 1563 – 1830 je Bratislava korunovačným mestom uhorských kráľov. Približne do roku 1870 bola Bratislava prevažne mestom nemecky hovoriaceho obyvateľstva. V roku 1946 sa k Bratislave pripojili obce Devín, , Lamač, Petržalka, Prievoz, a . V roku 1971 aj , Devínska Nová Ves, , Podunajské Biskupice, Rusovce, a Záhorská Bystrica (Wikipédia). Ružinov má tieto miestne časti: Nivy, , Prievoz, , Trávniky, Štrkovec, Vlčie hrdlo, . Vrakuňa: Dolné Hony. Podunajské Biskupice: Dolné hony, , Lieskovec, Medzi jarkami. Nové Mesto: , , , Kramáre, Mierová , / Kuchajda, Vinohrady. Rača: Krasňany, Rača, Východné. Karlova Ves: Dlhé , , , Patrónka, . Dúbravka: Podvornice, , Krčace. Lamač: Podháj, Rázsochy. Devínska Nová Ves: Devínske , , Paulinské, , , , Vápenka. Petržalka: , Háje, , , Ovsište, Kopčany, Zrkadlový háj, , Starý háj (wikipedia.sk).

Bratislavy: nemecký klavirista a skladateľ , nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Philipp Lenard, fyzik a matematik Ján Andrej Segner, rabín Samuel Benjamin Sofer, sochár  a množstvo iných (wikipedia.sk). 

o Bratislave

Use Facebook to Comment on this Post

2009, 2012, 2013, Časová línia, Krajina, Mestá, Mestá, Podunajsko, Slovenská krajina, Slovenské mestá

Devínska Nová Ves – mestská časť Bratislavy

Hits: 2223

leží v nadmorskej výške 172 metrov nad morom. Na ploche 24.22 km2 žije asi 16 000 obyvateľov. Leží na okraji Záhorskej nížiny a na úpätí Devínskej Kobyly. Člení sa na tieto miestne časti: Devínske . Devínska je významných železničným uzlom. Nachádza sa tu automobilka Slovakia a.s..V minulosti tu existovala úzkorozchodná trať, ktorá spájala dnešnú stanicu s Devínom. Bola využívaná pred 2. svetovou vojnou na zo západného úpätia Devínskych Karpát. Nachádzala sa tu vápenka. V 18. storočí tu bola vybudovaná piesková baňa s lanovkou na Sandbergu, pomocou ktorej sa prevážal na na rieku Morava. V roku 1870 vznikol kameňolom a teheľňa. Pôvodný asfaltový pohraničný chodník, tzv. „“ z čias železnej opony, dnes slúži ako cyklotrasa (Wikipedia). 

Pôvodný názov je Nová Ves (devinskanovaves.sk). Ďalšie historické , -Neudorf, , Neudorf an der  (Wikipedia). Prvý krát je Devinska Nová Ves písomne spomínaná až v roku 1451 (devinskanovaves.sk). Unikátne sú nálezy dokumentujúce slovansko – avarské . Nachádza sa tu jedno z najstarších a najvýznamnejších pohrebísk zo 7 až 9 storočia. Na dvoch návršiach nad moravskou nivou stáli pri štvrti nazývanej v 9.storočí dve . Na menšej plošine dolného kopca dolného kopca bolo opevnené s označením „“. Hradisko chránil 2 metre vysoký ochranný val, násyp sa dá aj dnes rozpoznať v teréne. Horné hradisko s označením „“ stálo na vyššej plošine ležiace nad žltou stenou Sandbergu. Opevnenie hradiska tvoril mohutný násyp z juhu posilnený priekopou. Z hradísk sa dalo kontrolovať široké okolie, najmä šíre na druhom brehu Moravy. Nie je vylúčené, že práve tieto boli pevnosťou kniežaťa Rastislava, na ktorú podľa Fuldských aná v roku 869 neúspešne útočil Karol, syn východofranského kráľa Ľudovíta Nemca (Wikipedia). 

V 30-tych rokoch 16. storočia sa sem prisťahovali , ktorí dokonca počtom prevýšili pôvodné obyvateľstvo. To viedlo v roku 1552 ku názvu . Názov Devínska Nová Ves je doložený až z 18. storočia. Od roku 1972 je mestskou časti Bratislavy (devinskanovaves.sk). Aj dnes tu žije najväčšia na území Slovenska, každoročne sa tu koná . Rodáci Devínskej Novej Vsi: spisovatelia ,  (Wikipedia).

Use to Comment on this Post

2010, Časová línia, Krajina, Obce, Slovenské obce, Spišské obce

Vrbov

Hits: 1602

je známy svojim kúpaliskom, ja sám sa v ňom už pár krát okúpal.

Vrbov sa nachádza na križovatke ciest spájajúcich Spišskú , Levoču, s Kežmarkom a Starou Ľubovňou. Navyše cez s Vysokými Tatrami. Boli tú objavené  geotermálnej (obecvrbov.sk). Neďaleko sa nachádza , aj . Vrbovská pomáha liečiť reumatizmus, pohybového ústrojenstva (moj-vrbov.sk). 

Use to Comment on this Post