Hits: 2790

je najjužnejším miestom na Slovenku (komarno.sk). Maďarský názov mesta je , nemecký , latinský , . Pre odlíšenie od mesta s rovnakým názvom, ktoré leží v Maďarsku, je v hovorovej maďarčine používaný názov  () alebo . Na ploche 103.17 km2 tu žije 34 190 obyvateľov (Wikipedia). Leží pri sútoku Dunaja a Váhu v nadmorskej výške 108 metrov nad morom. Je jedným z najstarších sídlisk v Karpatskej kotline. Žili tu , vybudovali na opačnom brehu Dunaja vojenský tá a mesto a neďaleké . V dobe sťahovania národov sa tu dlhšie zdržiavali . Koncom 9. storočia sem prišli . V 10. storočí pri sútoku vytvorili opevnené sídlo. Popri ňom vznikol hrad a Camarum (Kamarn, Camarun, Kamar, Camaron, Comaron). é sa rozvíjalo hlavne za Mateja Korvína. V čase tureckých vojen sa dostalo na pomedzie habsburgskej a osmanskej ríše. Preto bol hrad prebudovaný na pevnosť – . Neskôr pribudla . Obe odolávali Turkom. Od roku 1745 sa stáva slobodným kráľovským mestom. V roku 1763 a 1783 postihlo mesto (komarno.sk). Mesto bolo maďarské do roku 1918 (Wikipedia CS). 2.11.1938 bolo pripojené ku Maďarsku. Do 30. 3. 1945 (komarno.sk). Po prvej svetovej vojne bola hraničná línia novozaloženého Československa stanovená cez , čím došlo k oddeleniu mestskej časti (dnes ) na pravom brehu Dunaja, pripojenej k mestu v roku 1896 (Wikipedia). 

Významné Komárna: spisovateľ , hudobný skladateľ (komarno.sk), uhorský kráľ , nitriansky biskup , režisér , herečka , spisovateľka , kanoisti , Riszdorfer, , kajakári a , , futbalista . Mesto má tieto mestské časti: , , , , , , , Osada, , , . V Komárne sa nachádzajú , ktoré boli založené v roku 1898, nachádzajú sa medzi Alžbetiným ostrovom a Dunajom (Wikipedia).

Use to Comment on this Post