Hits: 2810

sa nachádza severozápade Maďarska. Slovenský názov pre  je , nemecký , latincký . Je vzdialený 65 km od Bratislavy a 10 km od slovenských hraníc. Je župným mestom župy -Moson-. malo do polovice 19. storočia prevažne nemeckých obyvateľov. Od roku 1009 je sídlom Rábskej diecézy (Wikipedia). Na 174.62 kmtu žije takmer 130 000 obyvateľov. K nárastu počtu obyvateľov došlo najmä po skončení 2. svetovej do roku 1980. Leží v nadmorskej výške 108 metrov nad morom (Wikipedia ENG).

Je to starobylé živé mesto. Nachádza sa tu veľké množstvo umeleckých pamiatok, ich počtom sa radí na druhé miesto v Maďarsku. Ale je aj festivalovým mestom, Staré  je laureátom európskej ceny ochrany pamiatok. Cez tečú tri (gyor.hu). Najstaršiu ť mesta predstavuje (), kde stojí biskupská katedrála – bazilika, ktorá má románske základy z 11. storočia (Alena Ilčíková). V gotickej kaplnke svätého Ladislava sa nachádza vrcholné dielo uhorského ého zlatníckeho umenia, pozlátená strieborná (aktualne.cz). V meste sú aj s liečivou termálnou vodou (Richard Šedý).

Prvé na mieste dnešného Győru je z praveku. Osídlené bolo aj v dobe rímskej. Prvé písomné doklady sú z obdobia Keltov, ktorí pomenovali . V 6. storočí územie osídlili (aktualne.cz). Neskôr a , ktorí tu vybudovali kruhovú pevnosť , z čoho je odvodený názov mesta . Územie bol v rokoch 880 až 894 súčasťou Veľkomoravskej ríše (Richard Šedý). Slovanov v 9. a 10. storočí napadli (aktualne.cz). opravili opustenú rímsku pevnosť (Richard Šedý). V 13. storočí napadli (aktualne.cz) a v roku 1271 české vojská Přemysla Otakara II. (Wikipedia). V 16. storočí pred Turkami spálil miestny vojenský veliteľ (aktualne.cz). Z tejto doby je turecký názov pre (Wikipedia). Po oslobodení bolo znovu vybudované pomocou talianskych architektov v renesančnom a barokovom štýle. V roku 1743 získalo štatút slobodného kráľovského mesta. mesta však zastavili napoleonské . Počas 2. svetovej sem boli deportovaní maďarskí židia (aktualne.cz). V meste sa vyrábali a iná . Neskôr sa výroba presunula ďalej od mesta. Avšak, od roku 1994 v meste sídli pobočka AG, ktorá tu prevádzkuje továreň, vyrábajú sa tu športové vozidlá a množstvo typov benzínových motorov. V marci 1945 bol, počas 2. svetovej vojny, tri dni bombardovaný spojeneckými lietadlami, čím zo 6 000 budov v meste zostalo asi 200 budov, akoby zázrakom práve v historickom centre mesta (Wikipedia).

:

Use to Comment on this Post