Hits: 2956

je menšie neďaleko od Bratislavy, ale aj od Trnavy na juhozápadnom Slovensku.

Maďarské pomenovanie pre je , nemecké . Jeho rozloha je takmer 39 km2, na ktorých žije takmer 17 000 obyvateľov. Známe sú  (), ktoré sú významnou rekreačnou destináciou Slovenska. Areál vznikol v medzivojnovom období. Prvá písomná zmienka je z roku 1252, kde sa spomína ako V 13. storočí bol pod vplyvom nemeckej . si udržali svoje vedúce postavenie do konca stredoveku. Od roku 1439 sa spomína ako – mestečko. V roku 1663 napadli . V roku 1715 žilo v Senci asi 1032 obyvateľov, v roku 1869 2837. V roku 1763 bolo v Senci , v roku 1775 zasiahla . Od decembra 1850 je v prevádzke železničné spojenie . Medzi prvou a druhou svetovou vojnou došlo vyvlastneniu majetku Esterháziovcov a k ich prideleniu kolonistom z Oravy, Kysúc a Moravy. Vďaka repatriácii po 2. svetovej vojne došlo, okrem iného, k príchodu takmer tisíc Slovákov do Senca. V meste od konca stredoveku malo veľmi silné zastúpenie maďarské obyvateľstvo. Dnes tvoria cca 22 % (Wikipedia.sk).

V lete sa koná v Senci viacero pravidelných podujatí: Senecké , Veľký letný karneval, Trojkráľové zimné , Záchranársky Medzinárodný , ápačský karneval. mesta: spisovateľ , futbalista  (Wikipedia.sk).

Use to Comment on this Post