Hits: 7205

je renovovaný starý mlyn, pri ktorom je obytná budova, v ktorej sa konajú rôzne aktivity predovšetkým pre . Nachádza sa na Železnej Studienke a ja som bol z neho veľmi milo prekvapený. Z informačnej tabule som sa dozvedel, že je VIII. mlyn z deviatich na Vydrici. Predpokladá sa, že mlyn existoval koncom 16. storočia. Meno si objekt získal vďaka Jozefovi Rabanovi, ktorý v 30. rokoch 20. storočia budovu starého mlyna prestaval na reštauráciu s bývaním pod týmto názvom. Mlyn stál pôvodne medzi dvoma ramenami potoka Vydrica (Zdroj: Informačná tabuľa). 

Hlavným cieľom využitia Klepáča je vdýchnuť tomuto miestu nový život, podporiť smerovanie mladej k univerzálnym hodnotám človeka a prírody a oživiť časť spoločnej histórie. Má slúžiť najmä deťom a mládeži pre vzdelávacie a výchovné programy, voľnočasové aktivity, tvorivé dielne, pobyty v prírode a ďalšie záujmové činnosti (klepac.sk). Vo Vydrickej doline vznikali vodné od 13. storočia. Koncom 14. storočia pri Vydrickom potoku bolo 9 obilných mlynov. V 15. storočí sa pre túto dolinu ujal tiež názov . Mlyny boli v prevádzke do polovice 19. storočia. Meno 8. mlyna je odvodené od nemeckého Klepeis (klepac.sk), čo označovalo pozemok, ktorý tvorila lepkavá studená zemina (wikipedia). Mlyn od roku 1932 prevádzkoval ako letný hotel s reštauráciou. V 60-tych rokoch 20. storočia začal devastovať (Brna).

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post

novypopular.eu