Hits: 7354

je renovovaný starý mlyn, pri ktorom je obytná budova, v ktorej sa konajú rôzne aktivity predovšetkým pre . Nachádza sa na Železnej Studienke a ja som bol z neho veľmi milo prekvapený. Z informačnej tabule som sa dozvedel, že je VIII. mlyn z deviatich na Vydrici. Predpokladá sa, že mlyn existoval koncom 16. storočia. Meno si objekt získal vďaka Jozefovi Rabanovi, ktorý v 30. rokoch 20. storočia budovu starého mlyna prestaval na reštauráciu s bývaním pod týmto názvom. Mlyn stál pôvodne medzi dvoma ramenami potoka (Zdroj: Informačná tabuľa). 

Hlavným cieľom využitia Klepáča je vdýchnuť tomuto miestu nový , podporiť smerovanie mladej k univerzálnym hodnotám človeka a prírody a oživiť ť spoločnej histórie. Má slúžiť najmä deťom a mládeži pre vzdelávacie a výchovné , voľnočasové aktivity, tvorivé dielne, pobyty v prírode a ďalšie záujmové činnosti (klepac.sk). Vo Vydrickej doline vznikali od 13. storočia. Koncom 14. storočia pri Vydrickom potoku bolo 9 obilných mlynov. V 15. storočí sa pre túto dolinu ujal tiež názov . boli v prevádzke do polovice 19. storočia. Meno 8. mlyna je odvodené od nemeckého  (klepac.sk), čo označovalo pozemok, ktorý tvorila lepkavá zemina (wikipedia). Mlyn od roku 1932 prevádzkoval ako letný hotel s reštauráciou. V 60-tych rokoch 20. storočia začal devastovať (Brna).

Use to Comment on this Post