Hits: 2464

Udržiavanie teploty v miestnosti pre tropickú akvaristiku niekedy nestačí. Nejde ani tak o nedostatočnú teplotu ako o stabilnú teplotu. Odporúčam chovať také , ktorých teplotné nároky na vodu sú rovnaké, alebo aspoň približné. Veľké teploty nie je vhodné. Viacero chovateľov, mňa nevynímajúc občas použije čiastočne zníženie teploty pri výmene – . Niektoré , napr. , , ale iste aj mnohé iné táto skutočnosť stimuluje k rozmnožovaniu. Je to čiastočná . Nie je niekedy na škodu, ak kolíše v rozmedzí 1 – 2°C pri striedaní dňa s nocou. V drvivej väčšine prípadov má snahu akvarista v našom miernom páteplotu zvýšiť, alebo aspoň dodržať určú teplotu, aby neklesla pod ním stanovenú hranicu. Na tento účel slúžia . V prípade, ak potrebujeme  ochladzovať. V takom prípade sú finančné náklady profesionálneho už oveľa vyššie. Možno využiť napr. . Použitie ventilátora pred , dokáže čiastkovo znížiť teplotu len menšieho .

Ohrievače súčasnosti sa vyrábajú s termostatom – čiže sú schopné sa automaticky vypínať po dosiahnutí určitého stupňa. Neodporúčam už dnes používať ohrievače, ktoré neobsahujú – ľahko sa vám môže stať, že zabudnete naň a pri menšej nádrži si môžete svoje doslova uvariť. Na 1 liter potrebujem obyčajne 0.5 – 1 W príkonu ohrievača. Menej ako 0.5 W už nemusí stačiť – najmä pri nádržiach vyšších ako 50 cm, a viac ako 1 W môže pri dlhšej neprítomnosti a poruchy prístroja spôsobiť relatívne rýchlo katastrofu. V prípade, že vodu vymieňame, odkaľujeme, je vhodnejšie ohrievač odpojiť od elektrickej siete. Totiž, v takom prípade sa môže stať, že ť ohrievača (najmä so silnejším príkonom) je silne rozpálená a po doplnení obyčajne studenšej môže prasknúť.

O vzťahu teploty a rýb sa dá povedať, že síce pri nižšej teplote sa vyskytuje viacero chorôb, z dôvodu toho, že parazitom sa obyčajne ďaleko lepšie profituje pri nižšej teplote. Na druhej strane studenšia má aj priaznivý efekt – zvyšuje sa maximálny a kondícia rýb. Neprehrievajte viac ako je nutné, ale ani priveľmi nepodchladzujte. Ku tejto problematike viac v článku Róberta Tomana  sa často používa pri liečení chorôb. Ryby, ktoré á väčšina akvaristov na svete pochádzajú z tropických a subtropických oblastí, kde je vhodná naša izbová . To jest teplota, ktorá vyhovuje aj človeku. Existujú samozrejme rozdiely, terčovce obľubujú vyššiu teplotu, , neónové skôr studenšiu vodu (20°C). Teplota má vzťah ku koncentrácii kyslíka vo vode. Čím je vyššia, tým menej kyslíka je vo vode. Teplota má vplyv, ako som už spomenul, aj na . Rýb aj vodných rastlín

Aj  sú citlivé na teplotu. nie sú síce okom tak viditeľné ako u živočíchov, ale sú o to nevratnejšie. Naopak povedal by som, že teplotným extrémom viac odolajú mobilné ryby, ako aktívnym pohybom sa neprejavujúce . Jednotlivé majú svoje optimum pri rôznej teplote. To je dôvodom iného vzhľadu rastlín v rôznych nádržiach. Samozrejme je ten len jeden faktor, je však limitujúcim vo svojej podstate. Napr. jednotlivé môžu byť tmavšie, bledšie, môžu rásť ďalej od seba, bližšie k sebe, celkovo rastlina môže vykazovať vyššiu produkciu, atď. Prípadne môže nastať situácia, kedy pri vysokých, a veľmi nízkych teplotách hynú. Všeobecne sa dá povedať, že pre bežné vyskytujúce sa v akváriách je vhodná najvyššia dlhodobá 27°C. Vo svoje praxi som sa často stretával z názorom, že vo vyššej teplote neprežijú. Táto situácia nastáva zrejme vo väčšine vašich domácností najmä v júli, kedy sa  šplhajú ku štyridsiatke. Poukážem na to, že v prírode takisto na vrchole vegetačného obdobia páli do vody veľkou intenzitou. A práve vtedy doslova ú ako z vody, často kvitnú. A rovnako to bude aj našich akváriách.

Use to Comment on this Post