Hits: 10994

Neraz sa stane, že napriek našej snahe sa nám do nasťahujú – nežiaduce . Môžeme si ich zavliecť aj zvonku vo forme zárodkov, spór apod. Skoro vždy je lepšie sa ich zbaviť. Jedným takýmto druhom je aj zástupca kmeňa pŕhlivcov (Cnidaria) – nezmar (Hydra). Nezmar je mimochodom v prírode indikátorom čistoty . V nádrži však zvyčajne dlho nevydrží. V akváriu sa neustále pohybuje. Je väčšinou úplne neškodný, dokáže však negatívne vplývať na málo pohyblivý . Rájovec, guramy, mrenka conchonius likvidujú.

Iným druhom je nálevník. je mikroorganizmus kmeňa . zavlečieme najčastejšie do živou potravou. Medzi akvaristami je aj rozšírený termín a . Dobré nálevníky sú tie, ktoré sa chovajú ako krmivo pre . Medzi tieto akvaristicky najznámejšie patrí . Zlé sú druhy, ktoré sú potenciálnym zdrojom , druhy schopné ubližovať poteru rýb a zbytočne zvyšovať dekompozíciu hmoty. Najčastejšia masívna invázia nálevníka spôsobuje , ktorý sa vytvára najmä v nových a čerstvo založených nádržiach. Niekedy ak filter čistíme nevhodne pod tečúcou vodou z vodovodu. sa často exponenciálne rozmnoží do takej miery, že neuvidíme na druhú stenu . nie je nič strašné, časom „zmizne“ aj sám. Pomôže správna a . V prípade nutnosti a ak je to vhodné, môžeme pridať do vody . Tá má schopnosť nálevníka zlikvidovať.

kmeňa Plathelminthes si môžeme zavliecť živou potravou. Likviduje ich rájovec opercularis.

, , medzi podrad Rhynchobdellidae, rad maloštetinavcov – Oligochaeta, triedy Clitellata – opaskovce, kmeňa Annelida – obrúčkavce, prípadne . Obyčajne si ich donesieme s nitenkami. Likvidujeme ich mechanicky, alebo roztokom hypermangánu.

patrí do podtriedy Branchiura, triedy kôrovcov , podkmeňa Branchiata, oddelenia Mandibulata, kmeňa článkonožcov Arthropoda. Ak napadne ryby, pomôže mechanicky kaprivca vybrať. Lieči sa slabým roztokom trypaflavínu alebo hypermangánom, v ktorých rybu vypláchneme.

Zástupcovia lastúrnikov , sa ojedinele zavlečú do akvária. do triedy (), do kmeňa mäkkýšov

Medzi ostatných živočí, ktoré sa môžu vyskytovať v akváriu, a ktoré sú často krmivom, patria zástupcovia drobných kôrovcov ako napr. , , – kmeň Nemathelminthes, patriace do kmeňa Tentaculata, podrad Ecribellata, rad Araneida , rad Acarina – , trieda Arachnoidea – pavúkovce, – najady vážiek – rad triedy môžu byť pre nebezpečné, sú pomerne veľké (4 cm), larvy ápnikov – napr. druhu marginalis – čeľaď Dytiscidae, podrad Adephaga, veľkého radu hmyzu – chrobákov (), trieda Entognatha, nadtrieda Hexapoda – šesťnôžky, patriaca medzi

V akvaristických obchodoch sa občas ponúkajú aj menej bežné . Jedny z nich, z ktorých sa často vyskytujú aj u akvaristov, sú aj žabky . Táto žabka je veľký labužník na živé . Častokrát som sa stretol s tým, že sa zamieňa s žravým a oveľa väčším druhom . Dnes sú hitom aj raky, kraby a krevety. a niektoré sú pomerne obľúé najmä pre ich pôsobenie pri odstraňovaní rias. Obľúbená je najmä a rak „.

Use to Comment on this Post