Hits: 10887

Neraz sa stane, že napriek našej snahe sa nám do nasťahujú – nežiaduce organizmy. Môžeme si ich zavliecť aj zvonku vo forme zárodkov, spór apod. Skoro vždy je lepšie sa ich zbaviť. Jedným takýmto druhom je aj zástupca kmeňa pŕhlivcov (Cnidaria) – nezmar (Hydra). Nezmar je mimochodom v prírode indikátorom čistoty vody. V nádrži však zvyčajne dlho nevydrží. V akváriu sa neustále pohybuje. Je väčšinou úplne neškodný, dokáže však negatívne vplývať na málo pohyblivý . Rájovec, guramy, mrenka conchonius likvidujú.

Iným druhom je nálevník. je mikroorganizmus kmeňa Ciliophora. Nálevníky zavlečieme najčastejšie do akvária živou potravou. Medzi akvaristami je aj rozšírený termín dobré a zlé nálevníky. Dobré nálevníky sú tie, ktoré sa chovajú ako krmivo pre ryby. Medzi tieto akvaristicky najznámejšie prvoky patrí trepka – Paramecium. Zlé sú druhy, ktoré sú potenciálnym zdrojom , druhy schopné ubližovať poteru rýb a zbytočne zvyšovať dekompozíciu hmoty. Najčastejšia masívna invázia nálevníka spôsobuje , ktorý sa vytvára najmä v nových a čerstvo založených nádržiach. Niekedy ak filter čistíme nevhodne pod tečúcou vodou z vodovodu. sa často exponenciálne rozmnoží do takej miery, že neuvidíme na druhú stenu nádrže. Mliečny zákal nie je nič strašné, časom „zmizne“ aj sám. Pomôže správna a vzduchovanie. V prípade nutnosti a ak je to vhodné, môžeme pridať do vody . Tá má schopnosť nálevníka zlikvidovať.

ploskulice Turbellaria kmeňa Plathelminthes si môžeme zavliecť živou potravou. Likviduje ich rájovec opercularis.

Pijavky Piscicola geometra, Hemiclepis marginata, patria medzi podrad Rhynchobdellidae, rad maloštetinavcov – Oligochaeta, triedy Clitellata – opaskovce, kmeňa Annelida – obrúčkavce, prípadne . Obyčajne si ich donesieme s nitenkami. Likvidujeme ich mechanicky, alebo roztokom hypermangánu.

patrí do podtriedy Branchiura, triedy kôrovcov Crustacea, podkmeňa Branchiata, oddelenia Mandibulata, kmeňa článkonožcov Arthropoda. Ak napadne ryby, pomôže mechanicky kaprivca vybrať. Lieči sa slabým roztokom trypaflavínu alebo hypermangánom, v ktorých rybu vypláchneme.

Zástupcovia lastúrnikov Heterodonta – Sphaerium, sa ojedinele zavlečú do akvária. do triedy Lamellibranchia (lastúrniky), do kmeňa mäkkýšov Mollusca. 

Medzi ostatných živočíchov, ktoré sa môžu vyskytovať v akváriu, a ktoré sú často krmivom, patria zástupcovia drobných kôrovcov ako napr. Ostracoda, Phyllopoda, Copepoda,  – kmeň Nemathelminthes, Bryozoa patriace do kmeňa Tentaculata, podrad Ecribellata, rad Araneida – pavúky, Hydracarina – rad Acarina – roztoče, trieda Arachnoidea – pavúkovce, larvy – najady vážiek – rad Odonata triedy hmyz – Ectognatha – môžu byť pre nebezpečné, sú pomerne veľké (4 cm), larvy potápnikov – napr. druhu marginalis – čeľaď Dytiscidae, podrad Adephaga, veľkého radu hmyzu – chrobákov (Coleoptera), Collembola – trieda Entognatha, nadtrieda Hexapoda – šesťnôžky, patriaca medzi bzdochy

V akvaristických obchodoch sa občas ponúkajú aj menej bežné živočíchy. Jedny z nich, z ktorých sa často vyskytujú aj u akvaristov, sú aj žabky Hymenochirus curtipes. Táto žabka je veľký labužník na živé . Častokrát som sa stretol s tým, že sa zamieňa s mäsožravým a oveľa väčším druhom . Dnes sú hitom aj raky, kraby a krevety. a niektoré raky sú pomerne obľúbené najmä pre ich pôsobenie pri odstraňovaní rias. Obľúbená je najmä Caridina japonica a rak „CPO“.

Use Facebook to Comment on this Post

novypopular.eu