Hits: 14141

Autor príspevku – Róbert Toman

Jedna z hlavných príčin neúspechov chovu Tropheusov je ochorenie, ktorému zvyčajne podľahnú všetky behom niekoľkých dní. Toto ochorenie je známe pod názvom „ bloat“ alebo „bloat“, čo znamená „“. Hoci sa označuje ako , postihuje aj z jazera a najmä . Najcitlivejšie sú , ktoré sa živia prevažne rastlinnou potravou. Veľmi dôležé je rozpoznať prvé príznaky a ihneď zahájiť liečbu.

Príznaky sa prejavujú v niekoľkých štádiách:

Ryby vypľúvajú potravu až úplne prestávajú žrať, prehýbajú sa v bokoch zo strany na stranu, zväčší sa im brušná dutina (nafúknutie) a z ritného otvoru im vychádzajú namiesto normálnych čierno-hnedých. V okolí ritného otvoru sa môžu vyskytnúť . Počas týchto príznakov dochádza pravdepodobne k vážnemu poškodeniu pečene, obličiek a plynového mechúra.

Ryby veľmi schudnú, skrývajú sa, ležia na dne, kolíšu sa, majú sťažené , stmavnú a behom 1 – 2 dní hynú.

Príčiny

Je dosť prekvapujúce, aké rôzne príčiny môžu spôsobiť toto vážne ochorenie a úhyn týchto nádherných rýb. Najčastejšie sa jedná o chyby chovateľa a nejde len o ochorenie, ktoré by zapríčinilo nevhodné (napr. živá ). Ide napríklad o väčšie zásahy do životného prostredia rýb v akváriu. Dôvodov je niekoľko

sú veľmi citlivé na pôsobenie rôznych stresorov a mnohí pripisujú hlavný dôvod vzniku tohto práve pôsobeniu stresu. Tým sa znižuje voči ochoreniam. Ako sa najčastejšie uplatňuje , (pridávanie nových jedincov, najmä vlastného druhu a formy), veľká zmena akvária, v akváriu. V podstate všetky ďalšie faktory môžeme označiť za stresory.

chovnej

žijú hierarchicky v húfoch a v prípade malého počtu jedincov alebo nedostatku úkrytov dominantný jedinec (väčšinou samec) napáda ostatné svojho druhu a formy.

Nesprávne

sú rastlinožravé ryby, preto sa neodporúča skrmovať živočíšne , najmä nie teplokrvných živočí (). Hlavnou zložkou potravy by mali byť kvalitné vločkové na báze riasy (Spirulina). Ďalej je možné skrmovať rastlinné , ako je hlávkový , varené a podobne. Ako doplnok sa môžu skrmovať aj mrazené cyklopy, prípadne kvalitné , žiabronôžky, ale dospelým rybám, ktoré sú už odolnejšie. S touto potravou radšej opatrne, prípadne neexperimentovať vôbec. Rastlinožravé majú dlhý tráviaci , čomu zodpovedá aj dlhší spracovania potravy. nedostatočne strávenej alebo neúplne vylúčenej potravy v črevách, môže spôsobiť a stresovať ryby, čím sa zároveň otvára cesta pre .

Prekrmovanie

Dôležité je podávať krmivo v malých dávkach, niekoľkokrát denne, aby nedošlo k jednorazovému prekŕmeniu rýb. sú veľmi žravé a v prípade dostatku potravy sú schopné sa nažrať „do prasknutia“. Ryby sú veľmi náchylné najmä po prenesení do inej , napr. po nákupe. Vtedy musí byť chovateľ zvlášť opatrný a kŕmiť len veľmi striedmo. Častejším kŕmením v nižších dávkach sa dá zároveň eliminovať medzi jedincami vlastného druhu/formy.

Zlá kvalita

Jeden z ďalších veľmi dôležitých faktorov je čistota . Nevyhnutná je pravidelná v množstve okolo 30 % objemu každý týždeň, i keď názory na množstvo a obdobie výmeny sa líšia. Ďalej je to nedostatočné okysličovanie vody, čím je vo vode málo kyslíka pre a klesá kvalita vody (zvýšený obsah dusičnanov).

Pridávanie

Niektorí pridávajú do kuchynskú z dôvodu zvýšenia k alkalickému. Týmto spôsobom však nedochádza k zvyšovaniu , ale reagujú niekedy veľmi negatívne na vyšší obsah NaCl.

Pôvodca

V tomto bode sa názory akvaristov líšia. Niektorí uvádzajú, že je to ochorenie bakteriálneho pôvodu, ďalší zase parazitárneho pôvodu. S najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o protozoálneho parazita, ktorý sa normálne nachádza v črevách zdravých rýb a v prípade oslabenia jedinca, napr. pôsobením stresu, dochádza k rozmnoženiu týchto organizmov a blokujú tráviaci systém. Tým vznikajú problémy s prijímaním potravy. Parazit sa dostáva cez stenu čreva do telovej a dochádza k „nafúknutiu“ brušnej . Diskutuje sa tiež o nákazlivosti tejto . Pravdepodobne je to nákazlivé ochorenie, pretože neochorie len jedna ryba, ale väčšinou tri a viac. Mohlo by sa zdať, že sa jedná o pôsobenie stresoru na všetky v akváriu, a preto dochádza k ochoreniu všetkých jedincov. Príznaky sa však neprejavujú u všetkých naraz, ale postupne. Napr. prvý deň prestane žrať jedna ryba, druhý deň prestane žrať ďalšia a u prvej sa začnú prejavovať príznaky poškodenia tráviaceho systému (nafúknutie) a tak ďalej.

Liečba je možná iba v prvom štádiu . Čím neskôr sa s liečbou začne, tým menšia je šanca na uzdravenie. Ak sa prejavia príznaky druhého štádia ochorenia, je neskoro. Väčšinou je potrebné liečiť kompletne celú , do zvláštnej nádrže, pretože to ochorenie ešte zhorší a hynú. Je však možné použiť aj karanténnu nádrž. Na liečbu používajú rôzne obdoby antibiotika (, , , , , , ), ktorý sa používa v ánnej medicíne pri gynekologických problémoch, prípadne ďalšie druhy antibiotík.

Ak sa vyskytnú príznaky 1.štádia ochorenia, vymení sa 30 % vody, aby sa zlepšila kvalita vody, zvýši sa a znova sa vymení asi 50 % vody. Odporúča sa odstrániť všetky , pretože väčšinou zabíjajú denitrifikačné . Počas liečby sa nezapína . Je vhodné postupne zvýšiť teplotu na 28-30 °C, ale zároveň aj silno vzduchovať. Zvýšením teploty sa zrýchli rýb a podporí ich imunitný systém. Zároveň sa zrýchľuje životný cyklus pôvodcu ochorenia. Metronidazol sa potom aplikuje v dávke 100 mg na 38 l vody. Dávka sa opakuje v prípade potreby každé dva dni až kým nezačnú prijímať potravu. Ak prežijú, uzdravia sa behom týždňa.
Liečivo je možné podávať aj v potrave v prípade pri objavení sa príznakov ochorenia, ale ešte v čase, keď prijímajú potravu. Vtedy sa dávka liečiva rozpustí v lyžičke z a k tomu sa pridajú alebo , nechajú sa nasiaknuť roztokom liečiva a krmivo sa potom vloží do akvária. Po liečbe sa vymení 50 % vody.

Liečba ďalšími antibiotikami

používa sa dávka 30 mg (pri veľmi tvrdej vode až 50 mg) na liter počas 3 dní. Na 3. deň sa vymení 30 – 50 % a sa opakuje. Toto liečivo je zvlášť citlivé na svetlo, preto sa musí dodržať spôsob liečby bez osvetlenia.

používa sa v dávke 7 mg na liter počas 2 dní, potom sa vymení 100 % a znova sa opakuje. Ak sa používa viac ako dve dávky, väčšinou je smrteľný. Preto sa používa len v prípade krajnej núdze.

Odkazy

Use to Comment on this Post