Akvaristika, Biológia, Príroda, Živočíchy

Nežiaduce a zriedkavejšie živočíchy v akváriu

Hits: 10938

Neraz sa stane, že napriek našej snahe sa nám do nasťahujú . Môžeme si ich zavliecť aj zvonku vo forme zárodkov, spór apod. Skoro vždy je lepšie sa ich zbaviť. Jedným takýmto druhom je aj zástupca kmeňa pŕhlivcov (Cnidaria) – nezmar (Hydra). Nezmar je mimochodom v prírode indikátorom čistoty . V nádrži však zvyčajne dlho nevydrží. V akváriu sa neustále pohybuje. Je väčšinou úplne neškodný, dokáže však negatívne vplývať na málo pohyblivý plôdik. Rájovec, guramy, mrenka nezmary likvidujú.

Iným druhom je nálevník. Nálevník je mikroorganizmus kmeňa . zavlečieme najčastejšie do akvária živou potravou. Medzi akvaristami je aj rozšírený termín a . Dobré nálevníky sú tie, ktoré sa chovajú ako krmivo pre . Medzi tieto akvaristicky najznámejšie patrí trepka – Paramecium. Zlé nálevníky sú druhy, ktoré sú potenciálnym zdrojom , druhy schopné ubližovať poteru rýb a zbytočne zvyšovať dekompozíciu hmoty. Najčastejšia masívna invázia nálevníka spôsobuje mliečny zákal, ktorý sa vytvára najmä v nových a čerstvo založených nádržiach. Niekedy ak filter čistíme nevhodne pod tečúcou vodou z vodovodu. Nálevník sa často exponenciálne rozmnoží do takej miery, že neuvidíme na druhú stenu . Mliečny zákal nie je nič strašné, časom „zmizne“ aj sám. Pomôže správna a . V prípade nutnosti a ak je to vhodné, môžeme pridať do vody soľ. Tá má schopnosť nálevníka zlikvidovať.

ploskulice kmeňa Plathelminthes si môžeme zavliecť živou potravou. Likviduje ich rájovec Macropodus opercularis.

Pijavky , , Haemopis sanguisuga patria medzi podrad Rhynchobdellidae, rad maloštetinavcov – Oligochaeta, triedy Clitellata – opaskovce, kmeňa Annelida – obrúčkavce, prípadne Hemiclepis marginata. Obyčajne si ich donesieme s nitenkami. Likvidujeme ich mechanicky, alebo roztokom hypermangánu.

Argulus patrí do podtriedy Branchiura, triedy kôrovcov , podkmeňa Branchiata, oddelenia Mandibulata, kmeňa článkonožcov Arthropoda. Ak napadne ryby, pomôže mechanicky kaprivca vybrať. Lieči sa slabým roztokom trypaflavínu alebo hypermangánom, v ktorých rybu vypláchneme.

Zástupcovia lastúrnikov , sa ojedinele zavlečú do akvária. Patria do triedy Lamellibranchia (), do kmeňa mäkkýšov

Medzi ostatných živočí, ktoré sa môžu vyskytovať v akváriu, a ktoré sú často krmivom, patria zástupcovia drobných kôrovcov ako napr. , Phyllopoda, – kmeň Nemathelminthes, patriace do kmeňa Tentaculata, Argyroneta aquaticapodrad Ecribellata, rad Araneida – pavúky, rad Acarina – roztoče, trieda Arachnoidea – pavúkovce, – najady vážiek – rad triedy hmyz – Ectognatha – môžu byť pre ryby nebezpečné, sú pomerne veľké (4 cm), larvy ápnikov – napr. druhu marginalis – čeľaď Dytiscidae, podrad Adephaga, veľkého radu hmyzu – chrobákov (), chvostoskokytrieda Entognatha, nadtrieda Hexapoda – šesťnôžky, patriaca medzi

V akvaristických obchodoch sa občas ponúkajú aj menej bežné živočíchy. Jedny z nich, z ktorých sa často vyskytujú aj u akvaristov, sú aj žabky . Táto žabka je veľký labužník na živé . Častokrát som sa stretol s tým, že sa zamieňa s žravým a oveľa väčším druhom Xenopus laevis. Dnes sú hitom aj raky, kraby a krevety. Krevety a niektoré sú pomerne obľúé najmä pre ich pôsobenie pri odstraňovaní rias. Obľúbená je najmä Caridina japonica a rak „.

Use to Comment on this Post

Akvaristika

Akvaristické a chovateľské odkazy

Hits: 5567


Use to Comment on this Post

2008, Africké cichlidy, Časová línia, Cichlidy, Malawi cichlidy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Pseudotropheus demasoni – malé tmavomodré nezmary

Hits: 10260

sú krásne dorastajúce do 6 cm. Sú veľmi neznášanlivé voči sebe aj bojovné voči iným druhom. Dovoľujú si aj voči desať krát väčším sokom. Často naháňajú mlaď s úmyslom zastrašenia. Je to však nádherná tmavomodrá ryba, ktorá sa ťažšie rozmnožuje. Je vhodné chovať demasonky vo väčšom počte, trebárs 20-50 jedincov. sa určí len veľmi ťažko, viac-menej len podľa správania. Samček obyčajne pláva po celom akváriu a dospelá samička je väčšinu dňa na jednom mieste, resp. zdržuje sa len vo svojom úzko vymedzenom rajóne. Demasonky sú veľmi elegantné rybičky, ak sú v kondícii tak sú nádhernou ťou nášho . V jazere sa vyskytuje na dvoch lokalitách: Pombo Rocks a (Akvarista.cz). Registrujem tieto formy: Pombo Rocks, Ndumbi Reef.

Pseudotropheus demasoni
Imrich – www.

Use to Comment on this Post