2012, Časová línia, Krajina, Mestá, Mestá, Podunajsko, Slovenská krajina, Slovenské mestá

Senec

Hits: 1656

Senec je menšie mesto neďaleko od Bratislavy, ale aj od Trnavy na juhozápadnom Slovensku.

Maďarské pomenovanie pre Senec je Szenc, nemecké Wartberg. Jeho rozloha je takmer 39 km2, na ktorých žije takmer 17 000 obyvateľov. Známe sú Slnečné jazerá (Senecké jazerá), ktoré sú významnou rekreačnou destináciou Slovenska. Areál vznikol v medzivojnovom období. Prvá písomná zmienka je z roku 1252, kde sa Senec spomína ako Zemch. V 13. storočí bol Senec pod vplyvom nemeckej kolonizácie. Nemci si udržali svoje vedúce postavenie do konca stredoveku. Od roku 1439 sa Senec spomína ako oppidum – mestečko. V roku 1663 napadli mesto Turci. V roku 1715 žilo v Senci asi 1032 obyvateľov, v roku 1869 2837. V roku 1763 bolo v Senci zemetrasenie, v roku 1775 zasiahla mesto povodeň. Od decembra 1850 je v prevádzke železničné spojenie Štúrovo – Bratislava. Medzi prvou a druhou svetovou vojnou došlo vyvlastneniu majetku Esterháziovcov a k ich prideleniu kolonistom z Oravy, Kysúc a Moravy. Vďaka repatriácii po 2. svetovej vojne došlo, okrem iného, k príchodu takmer tisíc Slovákov do Senca. V meste od konca stredoveku malo veľmi silné zastúpenie maďarské obyvateľstvo. Dnes tvoria cca 22 % (Wikipedia.sk).

V lete sa koná v Senci viacero pravidelných podujatí: Senecké leto, Veľký letný karneval, Trojkráľové zimné plávanie, Záchranársky Medzinárodný deň detí, Potápačský karneval. Osobnosti mesta: spisovateľ Albert Molnár Senczi, futbalista Ján Popluhár (Wikipedia.sk).

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post

2009, Časová línia, Hont, Krajina, Slovenská krajina, Vodné nádrže

Tajch Vindšachtské jazero

Hits: 2917

Vindšachtské jazero je v obci Štiavnické Bane. Je jedným z 24 tajchov v okolí Banskej Štiavnice, v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Je súčasťou lokality Svetového kultúrneho dedičstva „Banská Štiavnica“. Z informačnej tabule som sa dozvedel, že tajch dal návrh postaviť Matej Kornel Hell v roku 1710. Hrádza bola postavená v rokoch 1712 až 1715. Cieľom bola ochrana štôlne Horná Bieberová pred podzemnou vodou. V roku 1729 a 1747 bola opravená Samuelom Mikovínym. Opráv si Vindšachta vyžiadala v 18. storočí, okrem spomínaných, viacero. Tajch mal dva samostatné zberné jarky: Hlavný piargsky jarok a Široký jarok. Náhonný jarok bol vybudovaný v roku 1715. Voda z neho sa najskôr využívala na vodný pohon s brzdiacim zariadením na dopravu rudy a hlušiny v banských šachtách. Neskôr voda slúžila pre potreby stúp pod šachtou Leopold. Prepadová voda s vyčerpanou banskou vodou sa využívala aj na pohon úpravníckych zariadení v Štefultovskej doline. Neskôr sa voda s náhonneho jarku používala na pohon vodnostĺpcových čerpacích zariadení. Dnešné pomery hovoria o tom, že objem nádrže pri maximálnej hladine je 305 800 m3, plocha 44 000 m2, maximálna hĺbka je 14.2 m, dĺžka hrádze 237.1 m (Informačná tabuľa). Leží v nadmorskej výške 688 metrov nad morom (uvzsr.sk). Tajch je priamo napojený na Horný Dekýšsky jarok, dal sa však napúšťať aj z Počúvadelského tajchu cez známu „výhybku“ jarkového systému na Krížnej, prostredníctvom Richňavských tajchov a cez tajch Bakomi. Tajch Veľká Vindšachta je spolu s nižším tajchom Evička už storočie vyhľadávaným strediskom oddychu, rekreácie a vodných športov (bajkomktajchom.sk).

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post

2009, Časová línia, Jazerá, Krajina, Rakúsko, Zahraničie

Wörthersee – dovolenková destinácia na juhu Rakúska

Hits: 2059

Jazero je dlhé 16.5 kilometrov, šíroké 1.7 km. Rozloha je 19.39 km2 (Wikipedia DE), v lete dosahuje teplotu 27 °C (austria.sk) vďaka podzemným prameňom (Wikipedia CZ). Vládne tu stredomorská klíma (austria.sk). Breh je dlhý 42 kilometrov (Günter Kaindlstorfer). Jazero je ľadovcového pôvodu. V západnej časti sa zvažuje do hĺbky 85 metrov (ceskatelevize.cz). Český názov pre jazero je Vrbské jazero (Wikipedia CZ). Názov jazera je odvodený od obce Maria Wörth. V roku 1143 je jazero spomínané ako Werdsee (Wikipedia DE). Je prepojené s Klagenfurtom vodným kanálom, po ktorom sa plavia výletné lode. Na západnom brehu stojí zámok Velden s prístavom. Na skalnatom poloostrove vybiehajúcom z južného brehu sa nachádza mestečko Maria Wörth, ktoré je najstaršou kresťanskou osadou v Korutánsku, v ktorej sa nachádza mariánsky kostol z 9. storočia (Wikipedia CZ).

Sú tú viaceré možnosti športového vyžitia (zoznam.sk). Ponúka priestor pre vodné športy, turistiku, plávanie, nordic walking, plachtenie, surfovanie, golf, cyklistiku (austria.sk). Fascinujúca je Klangwelle – Zvuková vlna, vodno-hudobná laserová šou, ktorá sa trikrát za týždeň produkuje o 22-ej hodine na veldenskej promenáde (zoznam.sk). Na východnom brehu je vodná šmykľavka dlhá 114 metrov. Vyhliadková veža Pyramidenkogel (Pyramidový vrch) je 54 metrov vysoká, stojí 400 metrov nad hladinou jazera. Na zámku Rosegg sa nachádza zoologická záhrada s najväčším rakúskym záhradným labyrintom (austria.sk). Veľmi pekné sú malé prístavy na východnom brehu Krumpendorf a Pörtschach (horydoly.cz). Neďaleko od jazera je park Minimundus so 150 miniatúrnymi modelmi známych stavieb (aktuality.sk).

V jazere žijú tieto tieto pôvodné druhy rýb: Leuciscus cephalus, Ctenopharyngodon idella, Perca fluviatilis, Rhodeus sericeus amarus, Abramis brama, Anguilla anguilla, Micropterus salmoides, Lepomis gibbosus, Abramis björkna, Esox lucius, Cyprinus carpio, Alburnus alburnus, Chalcalburnus chalcoides mento, Coregonus lavaretus, Rutilus rutilus, Scardinius erythrophthalmus, Tinca tinca, Salmo trutta lacustris, Hypophthalmichthys molitrix, Silurus glanis, Sander lucioperca (gv.at) Jazero využívajú viaceré druhy vtákov ako svoje zimovisko (Wikipedia DE).

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post