Hits: 1592

Raz som mal to , že som zbadal už v neskorších hodinách z okna Veľkonočnú procesiu. Nemal som hneď poruke potrebnú techniku, ale výsledok podľa mňa stojí za pozretie. Na ách vidno, že sprievod obkolesil celý kruhový objazd, pekne sa okolo neho obtočil a pokračoval naspäť smerom ku kostolu, odkiaľ prišiel.


Text: Je neskorý večer, skoro Veľká . Z diaľky zaznieva tiahly . Spieva množstvo ľudí, veľký ácky zbor. Melódia je povedomá, áno je to . Na ulici ide procesia – vpredu , za nimi kňaz s monštranciou a veriaci. Oslavujú . Piešťanská procesia, ktorá vychádza z Kostola sv. Cyrila a Metoda, sa líši od ostatných v tom, že prechádza dvoma okružnými križovatkami. Pri oboch stoja a zastavujú premávku, aby procesia mohla nerušene prejsť. Medzitým stále spievajúci veriaci sa otáčajú na druhej okružnej križovatke a pomaly sa uberajú späť ku kostolu.


Use to Comment on this Post