Hits: 3001

V parku v Piešťanoch sa nachádza, v jeho centrálnej časti, množstvo búdiek, kam chodí celé roky prikrmovať pán . Už od roku 1970. Nie raz som ho tam stretol. Chodí pravidelne v rovnakú hodinu, si naňho už určite zvykli. Iste aj vďaka tomu to je vďačné miesto pre fotografa.

Za sledované obdobie celého roka kŕmidlo navštívilo 28 druhov vtákov. Predovšetkým a . Veľmi častými návštevníkmi je obyčajný, a ďateľ prostredný. Často sa objaví drozd čierny, a sýkorka belasá. Občas priletí sýkorka mlynárka, sýkorka uhliarka, sýkorka hôrna, sýkorka chochlatá, zelienka obyčajná, kanárik poľný, pinka obyčajná. Zriedkavo domový, havran, kavka, vrana popolavá, sojka, škorec, kačica divá. V zime červienka obyčajná, glezg obyčajný, čížik obyčajný, pinka severská, kôrovník dlhoprstý. Občas uloví na kŕmidle nejakého vtáka aj jastrab krahulec (Kaňuščák, 2012).

Odkazy

Use Facebook to Comment on this Post